Reforma del sistema de pensions de la Seguretat Social

El Consell de Ministres del passat 24 d’agost, va aprovar la remissió a les Corts de el Projecte de Llei de garantia de el poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social de el sistema públic de pensions, que recupera l’IPC anual com a índex de revalorització, inclou noves mesures sobre jubilació i reforça l’estructura d’ingressos de el sistema.

Aquest text, que suposa la modificació de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, recull una part important de les recomanacions aprovades pel Pacte de Toledo la tardor passada que també s’integren en el component 30 de el Pla de Recuperació, Transformació i resiliència.

La nova norma fixarà un nou marc estable de revaloració de les pensions. El nou mecanisme preveu que l’1 de gener de cada any s’incrementaran les pensions d’acord amb la inflació mitjana anual registrada en l’exercici anterior. En el cas que es produeixi un any d’IPC negatiu, la quantia de les pensions quedarà inalterada. Amb aquest nou mecanisme es dóna compliment a la recomanació 2ª de el Pacte de Toledo, es garanteix el manteniment de el poder adquisitiu de les pensions i es corregeix definitivament la fórmula introduïda el 2013, l’aplicació està suspesa des 2018.

També s’inclou en el text que els pensionistes de classes passives tinguin la mateixa regulació en aquest aspecte.

A més, s’incorporen diverses mesures dirigides a apropar voluntàriament l’edat efectiva a l’edat ordinària de jubilació. En aquest sentit, es fixen quatre vies d’actuació: la revisió de la jubilació anticipada tant voluntària com involuntària i per raó de l’activitat, la jubilació demorada, la jubilació activa i la jubilació forçosa.

En concret, pel que fa a la jubilació anticipada voluntària, els coeficients passen a ser mensuals per donar més flexibilitat als futurs pensionistes i fomentar el desplaçament voluntari de l’edat d’accés a la jubilació, amb un tractament més favorable a les carreres de cotització més llargues . A més, els coeficients reductors relacionats amb l’avançament de l’edat de jubilació s’aplicaran sobre la quantia de la pensió i no sobre la base reguladora de la mateixa, com fins ara.

Pel que fa a la jubilació anticipada involuntària, es milloren dos aspectes: d’una banda, s’estableixen coeficients mensuals, en lloc de trimestrals; i, d’una altra, en relació amb els dos anys immediatament anteriors a l’edat de jubilació ordinària, s’apliquen en la determinació de la pensió de jubilació anticipada involuntària dels mateixos coeficients que en la modalitat voluntària en aquells supòsits en què el nou coeficient és més favorable que el fins ara vigent, entre altres.

 

INCENTIUS A LA JUBILACIÓ demorada

En el cas de la jubilació demorada, el text estableix l’exoneració de cotitzar per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal, a partir de l’acompliment de l’edat ordinària de jubilació que correspongui. I, com a mesura més destacable, es reforcen significativament els incentius, que passen a ser de tres tipus per cada any de demora:

– Un percentatge addicional de el 4%

– Una quantitat a preu fet en funció de la quantia de la pensió i premiant les carreres de cotització més llargues

– Una combinació d’ambdues opcions

En aquest aspecte, el projecte de llei aprovat també recull que els pensionistes de classes passives tinguin la mateixa regulació pel que fa als incentius de demora.

 

JUBILACIÓ FORÇOSA

Sobre aquesta qüestió, el projecte de llei estableix que els convenis col·lectius no poden fixar clàusules que possibilitin l’extinció de el contracte de treball pel compliment pel treballador d’una edat inferior a 68 anys. Aquest límit es podrà rebaixar en alguns sectors (CNAE) amb la condició que s’incrementi la participació de la dona en aquests sectors.

Finalment, dins d’aquesta línia que persegueix afavorir la permanència dels treballadors de més edat en el mercat de treball, s’estableix una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal d’aquells treballadors que hagin complert l’edat de 62 anys.

 

REFORÇ DE L’ESTRUCTURA D’INGRESSOS

Respecte a l’enfortiment de l’estructura d’ingressos de el sistema, el text estableix que la Llei de pressupostos generals de l’Estat preveu anualment una transferència de l’Estat a el pressupost de la Seguretat Social per al finançament de diversos conceptes que permetin culminar la separació de fonts en compliment la recomanació primera del Pacte de Toledo de 2020. Una transferència que ja s’incloïa en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2021.

El Projecte de Llei, en compliment de la recomanació 8a de el Pacte de Toledo, també es refereix a la creació de l’Agència Estatal de la Seguretat Social, amb el compromís de presentar un projecte de llei en un termini de sis mesos, entre d’altres punts . Finalment, l’anomenada ‘clàusula de salvaguarda’ es manté en la seva regulació actual amb caràcter indefinit.

El text ha passat pel Consell Econòmic i Social, que l’ha valorat positivament i ha assenyalat que considera imprescindible “mantenir el mateix esperit de consens que ha presidit l’elaboració d’aquest avantprojecte a l’hora d’abordar aquest desenvolupament al llarg dels propers mesos “.

 

JDA/SFAI

Consulti els nostres serveis laborals aquí.Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.