Laboral, RRHH i Capital Humà

Laboral, Capital Humano y RRHH

Què es?

  • JDA/SFAI compta amb un equip d’assessors laborals especialitzat en oferir un assessorament laboral a empreses. Oferim solucions en matèria laboral i de RRHH des de fa més de 35 anys.
  • La captació i retenció del talent és un dels principals factors d’èxit de les empreses, és per això que treballem conjuntament amb els nostres clients per millorar els processos de selecció, retenció i motivació de les persones.
  • Els nostres assessors laborals treballen amb els nostres clients cada dia en la formulació i posada en escena de la millor estratègia de recursos humans mitjançant accions a mesura que contribueixin a crear una cultura d’empresa orientada a l’eficiència.

• Desenvolupament i eficiència organitzativa
• Gestió de costos salarials i productivitat
• Adequació del capital humà i del rendiment
• Assessorament legal en RR.HH
• Talent Search
• Externalizació de nòmines
• Coaching individual i d’equips
• Portal de l’empleat

Per a qui?

Per a qualsevol organització que compti amb un equip humà.

Quins beneficis aporta a la teva empresa?

Contrastar si l'estructura de la teva organització és òptima per donar resposta a les necessitats dels teus clients i el desenvolupament de la teva activitat.
Disponibilitat en un únic portal, amb accés individual per a cada empleat, de tota la documentació vinculada i necessària pel seu lloc de treball (contractes, nòmines, certificats, formació professional, etc.).
Notificació, via correu electrònic, de cadascuna de les tasques realitzades, aconseguint així un seguiment més exhaustiu dels treballs encomanats.
Permetre que el teu departament de RRHH dediqui els seus esforços a objectius de valor afegit
Afavorirà l'alineació entre els objectius empresarials i els de els propis treballadors, creant així un millor clima organitzatiu
Contrastar si l'estructura de la teva organització és òptima per donar resposta a les necessitats dels teus clients i el desenvolupament de la teva activitat.
El Portal de l'Empleat li facilitarà la gestió de l'absentisme, sol·licitud de permisos, dies de vacances, etc.
Descentralització de processos mecànics, estalviant temps en la gestió de tràmits i documentació del personal, la qual cosa es tradueix en un augment de la productivitat de l'àrea de personal.
Banner servicio laboral CAT

  Accepto la Política de privacitat, i autoritzo el tractament de ls meves dades conforme a la consulta realitzada

  Autoritzo a JDA a enviarme, vía e-mail, informació carácter comercial relativa als seus productes i serveis

Subscriu-te a la nostra newsletter