Laboral, RRHH i Capital Humà

Laboral, Capital Humano y RRHH

Què es?

 • En un entorn de gran complexitat, els nostres professionals combinen un profund coneixement dels recursos humans com a especialistes i un coneixement sectorial del negoci. Proporcionem i implantem solucions en tot tipus de projectes relacionats amb la dimensió humana d’una organització.
 • La captació i retenció del talent és un dels principals factors d’èxit de les empreses, és per això que treballem conjuntament amb els nostres clients per millorar els processos de selecció, retenció i motivació de les persones.
 • Col·laborem amb els nostres clients en la formulació i posada en escena de l’estratègia de recursos humans mitjançant projectes a mesura que contribueixin a crear una cultura d’empresa orientada a l’eficiència..• Desenvolupament i eficiència organitzativa
  • Gestió de costos salarials i productivitat
  • Adequació del capital humà i del rendiment
  • Assessorament legal en RR.HH
  • Talent Search
  • Externalizació de nòmines
  • Coaching individual i d’equips
  • Portal de l’empleat

Per a qui?

Per a qualsevol organització que compti amb un equip humà.

Quins beneficis aporta a la teva empresa?

Contrastar si l'estructura de la seva organització és òptima per donar resposta a les necessitats dels seus clients i el desenvolupament de la seva activitat.
Disponibilitat en un únic portal, amb accés individual per a cada empleat, de tota la documentació vinculada i necessària pel seu lloc de treball (contractes, nòmines, certificats, formació professional, etc.).
Notificació, via correu electrònic, de cadascuna de les tasques realitzades, aconseguint així un seguiment més exhaustiu dels treballs encomanats.
Permetre que el seu departament de RRHH dediqui els seus esforços a objectius de valor afegit
Afavorirà l'alineació entre els objectius empresarials i els de els propis treballadors, creant així un millor clima organitzatiu
Contrastar si l'estructura de la seva organització és òptima per donar resposta a les necessitats dels seus clients i el desenvolupament de la seva activitat.
El Portal de l'Empleat li facilitarà la gestió de l'absentisme, sol·licitud de permisos, dies de vacances, etc.
Descentralització de processos mecànics, estalviant temps en la gestió de tràmits i documentació del personal, la qual cosa es tradueix en un augment de la productivitat de l'àrea de personal.

  Accepto la Política de privacitat, i autoritzo el tractament de ls meves dades conforme a la consulta realitzada

  Autoritzo a JDA a enviarme, vía e-mail, informació carácter comercial relativa als seus productes i serveis

Subscriu-te a la nostra newsletter