Noves mesures fiscals per a frenar el preu de la llum

Es prorroga fins a final d’any la suspensió de l’impost sobre la venda de la producció d’energia elèctrica i es redueix el tipus impositiu de l’impost especial sobre l’electricitat.

Al BOE del 15 de setembre de 2021 i en vigor des de l’endemà, s’ha publicat el Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural en els mercats detallistes de gas i electricitat.

Els elevats preus que es produeixen en els últims mesos en el mercat majorista de l’electricitat estan generant una creixent alarma social i són motiu d’una evident preocupació, donat el paper fonamental que l’electricitat juga en les economies domèstiques, amb especial incidència en aquells col·lectius més vulnerables, per la qual cosa és necessari corregir aquesta situació que posa risc la competitivitat de la nostra economia i impacta negativament sobre les economies domèstiques.

Aquestes mesures s’han instrumentat a través del Reial decret llei 17/2021, mitjançant la pròrroga d’un trimestre addicional de la suspensió temporal de l’IVA de la producció d’energia elèctrica (IVPEE) i es redueix fins al 31 de desembre de 2021, el tipus impositiu de l’impost especial sobre l’electricitat (IEE), al 0,5 per cent.

A continuació, exposem aquestes novetats fiscals que s’introdueixen en el RDL 17/2021.

1. IVPEE: determinació de la base imposable i dels pagaments fraccionats durant 2021

Com es recordarà el Reial decret llei 12/2021, de 24 de juny, va suspendre l’IVPEE durant el tercer trimestre natural (entre juliol i setembre), que comportà la modificació per a l’exercici 2021 del còmput de la base imposable i dels pagaments fraccionats regulats en la normativa del tribut (Llei 15/2012, de 27 de desembre). Doncs bé, en l’article 2 del RDL 17/2021 que estem ressenyant, es prorroga un trimestre addicional la suspensió temporal de l’IVPEE, comportant, així mateix la modificació de la determinació de la base imposable i de l’import dels pagaments fraccionats de l’impost durant l’exercici 2021.

2. IEE: tipus impositiu

En la disposició addicional sisena del RDL 17/2021 es regula, amb efectes des del 16 de setembre de 2021 i vigència fins al 31 de desembre de 2021, la reducció del tipus impositiu de l’IIE, que queda fixat en el 0,5 per cent (fins al 15 de setembre estava fixat en el 5,11269632 per cent).

Les quotes resultants de l’aplicació d’aquest tipus impositiu, per complir amb els nivells mínims d’imposició establerts en la Directiva 2003/96/CE del Consell, del 27 d’octubre de 2003, per la qual es reestructura el règim comunitari d’imposició dels productes energètics i de l’electricitat, no podran ser inferiors a les quanties següents:

  • 0,5 euros per megawatt/hora (MWh), quan l’electricitat subministrada o consumida s’utilitzi en usos industrials (els efectuats en alta tensió o en plantes i instal·lacions industrials i els efectuats en baixa tensió amb destinació a regs agrícoles), en embarcacions atracades al port que no tinguin la condició d’embarcacions privades d’esbarjo o en el transport per ferrocarril;
  • 1 euro per megawatt/hora (MWh), quan l’electricitat subministrada o consumida es destini a altres usos.

Es recull un impost mínim en establir-se que aquestes quanties tindran la consideració de tipus impositius i s’aplicaran sobre el subministrament o consum total del període expressat en megawatt/hora (MWh), si s’incompleix la condició prevista en els punts anteriors. Aquest impost mínim no és aplicable per als supòsits de reducció química i processos electrolítics, processos mineralògics i metal·lúrgics i activitats industrials el cost d’electricitat de les quals representi més del 50 per cent del cost d’un producte [lletres a), b), c) i d) de l’apartat 1 de l’article 98 de la Llei 38/1992].

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

JDA/SFAI

Consulti els nostres serveis aquí.Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.