El destí de l’habitatge habitual en el concurs de la persona natural

Una de les principals preocupacions d’una persona natural sotmesa en un concurs consecutives de creditors el constitueix la destinació i afectació por DIT procedimiento de la qual ha constituït sumi habitatge habitual. La Llei de la segona oportunitat va introduir en la llei concursal l’article 178 bis que recull la POSSIBILITAT per al concursat de poder sol·licitar el benefici d’exoneració de l’passiu insatisfet una vegada una vegada conclòs el concurs per liquidacions o por insuficiència de la massa activa.

El benefici d’exoneració de l’passiu suposa la POSSIBILITAT per al concursat d’eximir l’obligació de pagar els deutes que no Hayani Estat satisfetes després d’haver liquidat sumi patrimoni Segons les fases i Mètodes fixats en el pla de liquidacions presentades per l’Administrador Concursal i aprovada judicialment.

Ens plantegem, considerant també la càrrega emocional que pot comportar la seva pèrdua, si l’habitatge habitual de l’concursat s’ha d’incloure obligatòriament en el pla de liquidació com a actiu de l’concursat i integrant del seu patrimoni o pot arribar a excloure quan concorrin determinades circumstàncies. La resposta ha de ser necessàriament afirmativa pel que fa a la inclusió com massa activa de l’concursat i la seva posterior liquidació si l’habitatge habitual està lliure de càrregues i gravàmens, bé per no haver constituït cap hipoteca sobre l’immoble en qüestió o bé perquè aquesta ja ha estat íntegrament satisfeta i amortitzada. No obstant això, què passa quan l’habitatge habitual es troba hipotecada i instem un concurs de creditors?

La resposta també ha de ser afirmativa si presentem un impagament de les quotes hipotecàries, no podent-excloure de l’actiu de l’concurs i posterior liquidació l’habitatge habitual hipotecat, ja que en cas contrari podrien vulnerar, no només els drets i expectatives de l’anomenat creditor amb privilegi especial, habitualment una entitat bancària, sinó també de la resta de creditors quan de el preu de la realització de l’immoble en la liquidació, un cop satisfet el deute hipotecari, genera un sobrant que pugui beneficiar-los en la recuperació, ni tan sols parcial del seu crèdits.

Ara bé, cada vegada és més habitual trobar-nos que en els immobles de titularitat compartida, tots dos titulars o bé un de sol sol·licita el seu concurs de creditors per la seva situació d’impagament de la resta de crèdits, però estan a el dia en el pagament de la hipoteca i, a més, atenent a les fluctuacions de mercat immobiliari, el valor previsible de la seva realització o alienació de l’habitatge no cobreix el pagament del deute hipotecari si es donés per vençuda anticipadament.

En aquestes circumstàncies, es Dir, estands a l’corrent en el pagament de les quotes hipotecàries i ser el Previ previsible de realització inferior a l’import del deute hipotecari, Recents sentències de la Secció 15a de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​entre elles, les números 584/2019 de data 29 de març de 2019 i la 844/2019 de data 9 de maig de 2019 contemplen la POSSIBILITAT de plantada l’exclusió de l’habitatge habitual de la massa activa o no treure-la a subhasta en la fase de liquidacions, teniéndo en Compte que el Préstec no Donat por vençut i que les quotes s’estan abonant puntualment, siéndo necessari per Això, l’autorització de l’jutge, Previ traslladat a titular de l’crèdit i als demà creditors personats.


Jordi Brunet

Advocat JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.