Estructures de govern de l’empresa familiar

A més dels òrgans de govern societaris, que es regiran pels corresponents estatuts o per la llei, l’empresa familiar pot utilitzar altres òrgans paral·lels que ajudin a donar viabilitat a l’empresa i la família. Algunes empreses familiars elaboren el que s’anomena un protocol familiar, com a instrument regulador de les diferents relacions que en el seu si s’estableixen.

Aquests òrgans específics de l’empresa familiar són: la Junta Familiar, el Consell de Família, els comitès de seguiment del Protocol Familiar i la publicitat del Protocol

Familiar. En ells ha de trobar-la via adequada per solucionar aquells problemes que es plantegin i que no estiguin previstos en el Protocol Familiar.

 

Junta de Família

La Junta de Família és un òrgan purament familiar que no hauria d’entrar en qüestions empresarials. Té caràcter deliberant i informatiu i està integrat per tots els membres de la família que hagin assolit l’edat prèviament establerta en el Protocol Familiar. Generalment, la majoria d’edat, 18 anys. A la Junta de Família la família delibera sobre els seus objectius, la seva consecució i la millor manera de participar en la gestió de l’empresa. També s’ocupa de fomentar les relacions entre els diferents membres de la família, així com solucionar problemes que sorgeixen o puguin sorgir en la família i que podrien tenir repercussió a l’empresa.

 

Consell de Família

És un òrgan de caràcter decisori de la família i ha d’estar integrat per representants de totes les branques i generacions familiars, amb independència que treballin o no en l’empresa. La seva agenda hauria d’estar prevista en el Protocol Familiar. La presidència hauria de recaure sobre un dels fundadors o al membre de la família més respectat.

Les seves funcions principals són les següents:

  • Resoldre els problemes que es produeixin entre família i empresa.
  • Dirigir i organitzar la successió.
  • Defensar els drets d’aquells membres de la família que no treballin a l’empresa.
  • Dissenyar, revisar i actualitzar el protocol familiar a proposta del comitè de seguiment.

Però a més i això és molt important, el Consell de Família ha de crear un clima de confiança entre els membres de la família i això ho pot aconseguir mitjançant els adequats canals de comunicació i atendre adequadament a una contínua comunicació entre l’empresa i els membres de la família. També el Consell de Família deu procurar despertar la vocació a les següents generacions, ja que dependrà d’això, es compleixi l’objectiu de lliurar el llegat a les següents generacions. El Consell de Família també és l’encarregat de documentar la història de la família.

Tant la Junta de Família com el Consell també han de decidir quan ha de finalitzar l’empresa familiar.

 Estructuras de gobierno de la empresa familiar

 

Seguiment del Protocol Familiar

Per solucionar les possibles diferències en la interpretació de el Protocol Familiar és necessari constituir el que s’anomena com a Comitè de Protocol. Aquest comitè ha de estar format per membres de Consell de Família. És convenient que el nombre de seus membres sigui reduït i imparell, per garantir un alt dinamisme.

 

Altres òrgans de caràcter familiar

Algunes famílies, segons la seva complexitat, estableixen la conveniència de crear-ne òrgans, bé en el si de el Consell de Família, bé en el si del Comitè de

Seguiment del Protocol, com ara comitès que vetllin per la formació dels familiars més joves, o un comitè encarregat de fixar la política de retribucions.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.