El SEPE amplia les mesures especials en formació professional davant la COVID-19 per al 2022

Al BOE del dia 24 de desembre s’ha publicat la Resolució de 9 de desembre de 2021 del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), per la qual s’estableixen, en el seu àmbit de gestió, determinades mesures en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, per a la iniciativa de formació programada per les empreses en l’exercici 2022. Entre altres mesures, destaquen la utilització de l’aula virtual com de la formació presencial, l’ús de mitjans electrònics, la comunicació de l’inici de la formació o els permisos individuals de formació.

Al BOE del dia 24 de desembre s’ha publicat la Resolució de 9 de desembre de 2021 del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), per la qual s’estableixen, en el seu àmbit de gestió, determinades mesures en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, per a la iniciativa de formació programada per les empreses en l’exercici 2022, i que va entrar en vigor el dia 25 de desembre.

Entre altres mesures, destaquen la utilització de l’aula virtual com de la formació presencial, l’ús de mitjans electrònics, la comunicació de l’inici de la formació o els permisos individuals de formació.

Utilització d’aula virtual com a formació presencial

En les accions formatives que es financin en la iniciativa de formació programada per les empreses, amb càrrec al crèdit disponible per a l’exercici 2022, quan s’imparteixin en modalitat presencial o la part presencial de la modalitat mixta o de teleformació, es podrà impartir íntegrament mitjançant «aula virtual», amb la consideració en tot cas com de formació presencial. A aquest efecte, es considera aula virtual l’entorn d’aprenentatge on el tutor-formador i l’alumne interactuen, de manera concurrent i en temps real, a través d’un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron que permeti dur a terme un procés d’intercanvi de coneixements a fi de possibilitar un aprenentatge dels alumnes que participen en l’aula.

Així mateix, la modalitat presencial també es podrà impartir utilitzant un sistema d’impartició bimodal de manera que una part dels participants pugui estar en una aula i simultàniament una altra part el pugui fer en una altra, mitjançant aula virtual de manera simultània. Aquesta circumstància s’haurà d’advertir en la comunicació d’inici del grup afectat i no suposarà cap cost addicional a l’efecte de la justificació de la subvenció.

Quan es realitzi la part de modalitat presencial mitjançant aula virtual, o sistema d’impartició bimodal, s’haurà de garantir la transmissió de coneixements i el desenvolupament dels objectius i continguts previstos en les accions o grups formatius. Així mateix, les entitats de formació hauran d’advertir aquesta circumstància en les comunicacions d’inici de l’activitat formativa.

Ús de mitjans electrònics

A l’efecte d’aquesta Resolució, tots els interessats, incloses les persones físiques, hauran de relacionar-se electrònicament amb el SEPE i, com a entitat col·laboradora d’aquest, amb la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

Així mateix, els interessats quedaran obligats a rebre per mitjans electrònics les notificacions i comunicacions que els dirigeixin el SEPE o la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

Es permetrà l’ús de mitjans electrònics per garantir l’assistència de les persones participants en les accions formatives sempre que quedi degudament constatada la seva identitat.

Comunicació de l’inici de la formació

Les comunicacions d’inici de la formació i la informació relativa a cada acció formativa i grup formatiu es podran realitzar fins dos dies abans de la data de començament de cada grup.

La cancel·lació o la modificació de les dades d’una acció o grup formatiu que suposi un canvi d’horari, data d’execució, o de localitat haurà de ser comunicada, en tot cas, amb un dia d’antelació al de la data prevista per al seu començament.

La falta de comunicació en els terminis esmentats en els apartats anteriors implicarà que el corresponent grup de formació es consideri «no realitzat» a l’efecte d’aplicar la bonificació en les cotitzacions socials, tret que la falta de comunicació en termini es degui a causes imprevisibles, degudament justificades i comunicades en el moment en què es produeixin.

Permisos individuals de formació

Els treballadors podran sol·licitar a les seves empreses, durant l’exercici 2022, permisos individuals de formació per possibilitar-los l’assistència a les accions formatives impartides mitjançant aula virtual o sistema bimodal.

Tant la impartició com l’assistència es podran acreditar mitjançant certificat de l’entitat que l’imparteixi o mitjançant declaració responsable del beneficiari, que s’haurà de comunicar mitjançant el sistema telemàtic.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

JDA/SFAI

Consulti els nostres serveis aquí.Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.