Directrius d’el Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2021

El dia 1 de febrer de 2021 es va publicar al BOE la Resolució de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals de el Pla Anual de Control Tributari i Duaner previst per a l’exercici 2021.

 

Entre les línies d’actuació més rellevants cal destacar les següents:

 1. Intensificació dels procediments de comprovació de la residència fiscal dels contribuents mitjançant la implementació d’eines basades en el processament de “BigData”, amb l’objectiu de poder obtenir els indicis necessaris per determinar la presència en territori espanyol durant més de 183 dies o, si s’escau, l’existència al nostre país d’un centre d’interessos econòmics rellevant i operatiu, així com l’existència de relacions familiars que permetin inferir la residència a Espanya. Es preveu un seguiment exhaustiu per detectar deslocalitzacions fictícies a efectes tributaris.

 

 1. Durant el 2021 quedaran definitivament implementats i operatius els processos d’intercanvi d’informació inspirats en la Directiva DAC6 la transposició legal al nostre ordenament intern es va articular a través de les següents modificacions:

-Introducció de la disposició addicional vint quarta en la Llei general tributària.

-Introducció dels articles 45 a 49 bis en RGAT.

 

 1. En relació amb els Grups multinacionals, grans empreses i grups fiscals, es farà especial seguiment sobre les següents qüestions:
 • La comprovació de les deduccions relatives a despeses financeres, especialment quan el finançament procedeixi de l’exterior però dins del perímetre de vinculació de el grup, a l’efecte de verificar la correcta deduïbilitat dels mateixos d’acord amb el que disposa l’article 15 lletra h) LIS.
 • Revisió i control de les valoracions d’operacions vinculades, especialment es verificarà el compliment de determinades obligacions d’informació a través de la presentació de el model 232.
 • La realització de controls per comprovar els pagaments intragrup per cessió d’intangibles.

 

 1. Quant a el control del frau en la fase recaptatòria, a més de les tasques de comprovació ja habituals com la vigilància patrimonial dels deutors condemnats per delicte, o l’assumpció de mesures cautelars per evitar buidatges patrimonials, el 2021 les tasques d’investigació que donen lloc a derivacions de responsabilitat a tercers es veuran reforçades amb un control especial de les titularitats fictícies que tinguin com a finalitat l’impediment de possibles actuacions d’embargament.

 

 

 1. En relació amb el comerç en línia, s’intensificarà el seu control especialment des de la perspectiva de la tributació indirecta per assegurar la completa identificació fiscal d’aquells obligats tributaris que, tot i no estar domiciliats a Espanya, realitzin el fet imposable de l’IVA per les seves vendes a consumidors finals localitzats al nostre país.

 

 1. En relació amb el nou impost sobre determinats Serveis Digitals es realitzaran actuacions censals, de gestió i comprovació per assegurar el correcte enquadrament dels subjectes passius de l’impost.

 

 1. En l’àmbit de control del frau duaner, dels impostos especials i Mediambientals, es controlarà l’aplicació de beneficis fiscals en la importació de mercaderies vinculades a la lluita contra el Covid-19.

 

 1. S’ha previst la posada en funcionament de sistema d’assistència Digital Integral, conegut per ADI mitjançant una sèrie de plataformes dirigides a prestar serveis d’informació i assistència per mitjans electrònics mitjançant la utilització de diferents canals de comunicació virtuals. S’estendrà l’abast de l’esborrany d’IVA a més col·lectius i es crearan noves eines d’assistència censal i un nou sistema telemàtic d’assistència en el pagament a contribuent.

José Manuel Aguilar Rodríguez

Assessor fiscal JDA/SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.