Ajuts per modernització de les Pimes

Els ajuts tenen la forma de subvenció i seran com a màxim d’un 20 % de les despeses en les petites empreses i d’un 10 % en el cas de les mitjanes empreses, amb un límit màxim de 175.000 euros per màquina. Les inversions subvencionables hauran de complir alguna de les següents condicions: que suposin l’ampliació de la capacitat productiva; que suposin la diversificació de la producció en nous productes addicionals; o que impliquin un canvi essencial en el procés general de producció. Entre les màquines subvencionables destaquen els torns, fresadores, mandrinadores, trepants, roscadores, afiladores, polidores, brotxadores, premses mecàniques o hidràuliques, punxonadores, talladores, biselladores, rebladores, serres, i equips industrials per a la fabricació additiva, entre altres. Els ajuts es podran sol·licitar fins al 2 de novembre de 2021.

Al BOE del dia 8 d’octubre de 2021, s’ha publicat l’Ordre ICT/1090/2021, d’1 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent a 2021 de concessió de subvencions corresponents al “Plan de modernización de la máquina herramienta” de les petites i mitjanes empreses, per un import de 50 milions d’euros.

El pla pretén impulsar la renovació del parc de maquinària d’eina de les pimes espanyoles per potenciar la reactivació del sector industrial en el context de sortida de la crisi derivada de la COVID-19.

Es podran sol·licitar els ajuts des del 9 d’octubre fins al 2 de novembre.

Les inversions subvencionables hauran de complir alguna de les següents condicions: que suposin l’ampliació de la capacitat productiva; que suposin la diversificació de la producció en nous productes addicionals; o que impliquin un canvi essencial en el procés general de producció.

Entre les màquines subvencionables destaquen els torns, fresadores, mandrinadores, trepants, roscadores, afiladores, polidores, brotxadores, premses mecàniques o hidràuliques, punxonadores, talladores, biselladores, rebladores, serres, i equips industrials per a la fabricació additiva, entre altres.

Els ajuts tenen la forma de subvenció i seran com a màxim d’un 20 % de les despeses en les petites empreses i d’un 10 % en el cas de les mitjanes empreses, amb un límit màxim de 175.000 euros per màquina. Les empreses disposaran d’un màxim de quinze mesos per a la realització de les inversions des de la data de la resolució de la concessió.

PROGRAMA Plan de modernización de máquinas herramienta

FITXA TÈCNICA

Administració Govern d’Espanya
Departament Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

Secretaria General d’Indústria

Empresa elegible Pime industrial:

Activitats de producció industrial: CNAE secció C – Divisió 10-32

Activitats de valorització a escala industrial: secció 38.3x (autorització gestió residus)

– Activitats complementàries a la producció industrial: serveis de suport a empreses industrials: 82.92, 52.10,33,36

Activitats de servei a la indústria: 71.12, 71.20

*Durant mínim últims 3 anys

Finalitat subvenció Reactivació del sector industrial
Conceptes subvencionables Inversions en maquinària nova que suposin:

– Ampliació de la capacitat productiva

– Diversificació de la producció en nous productes addicionals

– Canvi essencial en el procés general de producció

Maquinària elegible: torns, fresadores, mandrinadores, trepants, roscadores, rectificadores, afiladores, polidores i moles, centres de mecanitzat, màquines especials i màquines trànsfer compostes d’unitats de mecanitzat, brotxadora, màquines d’electroerosió, màquines de centrar i recapçar, premses mecàniques, premses hidràuliques/pneumàtiques, servopremses, punxonadores, sistemes d’automatització industrial associats a màquines eina, equips independents d’inspecció i mesurament de peces mecanitzades, talladores/màquines de roscat, equilibradores, màquines per al conformat per a encintar peces de composites, paneladores per al treball de la xapa, serres, biselladores, mortasadores, línies de tall amb premsa, làser, dolls d’aigua, gas o ultrasons, màquines per al treball de barres, perfils i tubs, màquines per a fabricació i control de cargols i perns, màquines per a gravar, marcar o puntejar, rebladores, sorrejadores i equips i sistemes industrials per a la fabricació additiva.

* Cal presentar almenys 3 ofertes de cada màquina (la data d’emissió no pot ser anterior a l’01-01-2021)

** Serà subvencionable l’adquisició mitjançant arrendament financer si l’empresa justifica la compra efectiva de les màquines abans de la fi del termini d’execució. També seran subvencionables les despeses d’instal·lació (exceptuant obra civil) i posada en marxa per part del proveïdor

Import mínim màquina € 70.000 €/màquina (sense IVA)
% màxim subvenció – Empresa petita: màx. 20 %

– Empresa mitjana: màx. 10 %

Límit: màx. 175.000 €/màquina i 300.000 €/beneficiari

Règim de garanties – S’exigirà la presentació del resguard de constitució de garantia abans de la resolució de concessió de la subvenció, davant la Caixa General de Dipòsits.

1. En efectiu

2. Aval per entitats de crèdit; establiments financers de crèdit o societat de garantia recíproca

3. Assegurança de caució atorgada per entitats asseguradores

4. Valors de deute de l’Estat.

– L’import total de la garantia serà del 100% de la subvenció proposada.

– Seran alliberades quan s’acrediti la realització de l’adquisició.

Estat Pròxima obertura
Data inici presentacions 09-10-2021
Data final presentacions 02-11-2021
Període execució projecte L’endemà a la presentació de la sol·licitud – màx. quinze mesos des de la resolució
Període justificació Tres mesos després de la finalització de la inversió
Règim de concessió Concurrència competitiva

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Consulti els nostres serveis aquí.

 

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.