Testament i buit legal en cas d’epidèmia

Davant la situació tan convulsa que l’Covid-19 ha provocat a nivell mundial, i molt especialment al nostre país, surten a la llum, buits legals als quals el legislador haurà de començar a prestar atenció, i a preveure i regular situacions veritablement excepcionals.

De fet, el més greu és quan aquests buits es donen dins de el propi territori nacional, en el fet que la norma comuna preveu determinats supòsits, i la norma foral, els elimina d’arrel. A tall d’exemple:

El Codi Civil estableix en el seu art. 701, que en cas d’epidèmia pot atorgar-se el testament sense intervenció d’un notari davant de tres testimonis majors de setze anys; però, per contra, l’art. 421-5.3 de la Llei 10/2008 de 10 de juliol de el Llibre Quart de el Codi Civil de Catalunya, relatiu a successions, prohibeix de manera fulminant aquesta possibilitat, al establir que no són vàlids els testaments atorgats exclusivament davant de testimonis, deixant únicament la porta oberta a la possibilitat d’atorgar un testament hològraf. (Testament hològraf que també es troba regulat i previst en el Codi Civil).

Davant d’aquesta situació, i en cas de trobar-nos en una situació que ens impedeix acudir davant un notari per atorgar testament, o que aquest es desplaci a el lloc on es trobi el testador, dependrà de la normativa que resulti aplicable en funció de la nostra veïnatge civil.

Si resulta d’aplicació el Codi Civil, per a l’actual situació de pandèmia que patim resultaria d’aplicació l’art 701 i següents, i en els quals essencialment caldrà tenir en compte el següent:

– Sense intervenció de notari davant de tres testimonis majors de setze anys
– El testament valdrà tot i que els testimonis no sàpiguen escriure.
– El testament queda ineficaç si passessin dos mesos des que hagi cessat l’epidèmia.
– Quan el testador mori en aquest termini, també queda ineficaç el testament si dins dels tres mesos següents a la mort no s’acudeix al Notari competent perquè l’elevi a escriptura pública, ja s’hagi atorgat per escrit, ja verbalment.
– Els testaments atorgats sense autorització de Notari seran ineficaços si no s’eleven a escriptura pública.

Si resulta d’aplicació la Llei 10/2008 de 10 de juliol de el Llibre Quart de el Codi Civil de Catalunya, relatiu a successions, hi ha la possibilitat d’atorgar un testament hològraf, per la qual cosa essencialment caldrà tenir en compte el següent:

– Només poden atorgar testament hològraf les persones majors d’edat i els menors emancipats.
– Que estigui escrit i signat de manera autògrafa pel testador amb la indicació de el lloc i la data de l’atorgament. Si conté paraules ratllades, esmenades, afegides o entre línies, l’atorgant les ha de salvar amb la seva signatura.
– Que es presenti davant el notari competent per tal que sigui adverat i protocol·litzat.
– El notari competent per a adverar el testament hològraf ha de comprovar l’autenticitat d’acord amb la llei.
– El notari, si resulta que el testament hològraf és autèntic, ha de protocol·litzar-lo. En cas contrari, ha de denegar-lo.
– Els testaments hològrafs caduquen si no es presenten davant del notari competent en el termini de quatre anys comptats des de la mort del testador perquè siguin adverats i protocol·litzats.

 

JDA / SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.