Pla d´Igualtat i Registre de Salaris

El Reial Decret Llei 06/2019 d’1 de març, de mesures urgent té com a objectiu establir un nou marc jurídic cap a la plena igualtat entre dones i homes.

Un dels aspectes més destacats en el terreny laboral és que inclou l’obligatorietat de les empreses de tenir un Pla d’Igualtat i un Registre de Salaris mitjans dels diferents llocs de treball de l’empresa.

Pla d’Igualtat

Per a totes les empreses a partir de 50 persones treballadores.

El Reial Decret Llei estableix un període transitori per complir amb aquesta obligació:

  • Les empreses entre 50 i 100 empleats tenen un termini de tres anys per elaborar i aplicar el Pla d’Igualtat des del 08 de març de el 2019.
  • Les empreses de més de 100 empleats i fins a 150, han d’elaborar i aplicar el Pla d’Igualtat en un termini de dos anys.
  • Per a aquelles empreses de més de 150 treballadors i fins a 250, tenen un termini d’un any per elaborar i aplicar el Pla d’Igualtat.

Beneficis de comptar amb un Pla d’Igualtat:

Els nostres serveis en Plans d’Igualtat contenen un conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes. Per a això serà necessari analitzar les següents matèries:

a) Procés de selecció i contractació.

b) Classificació professional.

c) Formació.

d) Promoció professional.

e) Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.

f) Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.

g) Infrarrepresentació

h) Retribucions.

i) Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

 

Obligatori per a totes les empreses des del 14 d’abril de 2021, independentment de el nombre de treballadors.

 

Beneficis de comptar amb un Registre de Salaris:

En aquelles empreses en les quals per volum de treballadors existeixi l’obligació de disposar també d’una Auditoria Salarial (empreses de + 50 treballadors), al registre de salaris s’hauran de fer constar d’una banda la valoració dels llocs de treball i de l’altra banda, les agrupacions realitzades per funcions d’igual valor.

Si una empresa té una mitja de retribucions als treballadors d’un gènere superior al de l’altre en un 25% o més, l’empresari ha de justificar el perquè d’aquesta “Bretxa Salarial”.

El Registre de salaris, normalment i llevat estudis de definició de llocs de treball, es duu a terme, mitjançant les categories dels convenis. És molt difícil que un informe de salaris realitzat mitjançant categories pròpies del conveni no d’una informació incorrecta i irreal, que a més ens pot originar algun contratemps.

Per confeccionar el Registre de Salaris, en JDA recomanem no basar-nos en les categories del conveni ja que no garanteix una comparativa adequada.

La nostra proposta es basa en una anàlisi detallada que permeti definir i classificar els llocs de treball segons les seves funcions i responsabilitats. Així la comparativa salarial entre gèneres li ofereix una visió i resultat correcte pel que fa a la composició i distribució salarial de la plantilla. Aquesta anàlisi i classificació detallada li facilitarà la presa de decisions de la seva política salarial.


INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable:
JDA Expert LegalTax, S.L.P.;
Finalitat:
Finalitat 1: Atendre el seu contacte;
Finalitat 2: L'enviament de comunicacions comercials inclòs per correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.
Legitimació:
La base legal per al tractament de les seves dades és l'obtenció del seu consentiment;
Destinataris:
Empreses de el grup amb motiu de la correcta prestació dels serveis i de l'atenció a persones de contacte, així com per a temes administratius i de control intern;
Drets:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s'expliquen en la informació addicional;
Informació addicional:
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:
https://www.jda.es/protecciondatos/contactos


Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.