Prestacions d’atur per ERTE, Covid i afectació sobre futures pensions

Al llarg d’aquests últims mesos s’han aprovat diversos Reials decret llei que aprovaven les prestacions extraordinàries d’atur per ERTO motivat per la pandèmia que estem vivint, concretament:

 

 • El RDL 30/2020, en el seu article 8, va establir el següent:
 • Es van prorrogar fins a 31 de gener de 2021 les mesures de protecció per atur dels treballadors afectats pels ERTES derivats dels arts. 22 i 23 de l’RDL 8/2020 i els nous ERTES per impediment o limitacions d’activitat. I en concret van ser:
 • Pel que fa als treballadors fixos-discontinus els efectes serien fins 31 desembre 2020.
 • Es mantenia el règim de sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació tant per pròrrogues com a noves sol·licituds. I l’efecte màxim de la prestació d’atur extraordinària seria fins a 31 de gener de 2021.
 • La quantia de la prestació per atur reconeguda a les persones treballadores afectades pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada referits en l’esmentat Reial decret llei, es determinava aplicant, a la base reguladora de la relació laboral afectada per l’expedient, el percentatge de l’70% fins el 31 de gener 2021.

 

Posteriorment es va publicar el RDL 2/2021 que mitjançant el seu article 4 va disposar el següent:

 • Es prorrogava fins a 31 de maig de 2021 les mesures en matèria de protecció d’atur.
 • L’article 8.7 de l’RDL 30/2020 29 set., Es mantenia vigent segons els termes i terminis previstos en el mateix.
 • Es van prorrogar fins a 31 de maig de 2021 les mesures de protecció per desocupació de l’article 8 de l’RDL 30/2020.

 

Recentment, el RDL 11/2021 estableix el següent:

 • Es prorroguen fins 30 de setembre de 2021 les mesures en matèria de protecció extraordinària d’atur.
 • L’article 8.7 de l’RDL 30/2020, es manté vigent segons els termes i terminis previstos en el mateix.
 • Es prorroguen fins 30 de setembre de 2021 les mesures de protecció per desocupació de l’art. 8 de l’RDL 30/2020.

En resum, fins al pròxim 30 de setembre, sempre que no s’aprova una nova pròrroga, la situació és la següent:

 

 • Roman la prestació extraordinària d’atur per ERTO COVID (Força Major, ETOP, limitadors i impeditius), sense necessitat de cotització prèvia, i mantenint el 70% de prestació sobre base reguladora.
 • La regla relativa a no computar el temps en què es percebi la prestació per atur de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les esmentades circumstàncies extraordinàries, s’ha mantingut fins 30 de setembre de 2021.
 • Però, com a excepció a l’anterior, no s’efectuarà descompte sobre prestacions d’atur futures, en funció del que disposa l’art. 8.7 RDL 30/2020 en els següents supòsits:

 

 • La reducció de les prestacions consumides en els ERTES no afectarà les noves prestacions que s’iniciïn a partir de l’1 d’octubre de 2026.
 • Tampoc quedaran afectades les prestacions d’atur, si s’accedeix abans d’1 de gener de 2022 un nou dret si és per finalització d’un contracte de durada determinada o d’un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o un acomiadament per qualsevol causa declarat improcedent.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.