Ordre de mòduls per a 2021: publicada al BOE i amb mínims canvis

Amb entrada en vigor el 5 de desembre de 2020 i amb efectes per a l’any 2021, l’Ordre HAC / 1155/2020, de 25 de novembre, BOE de 4 de desembre de 2020, desenvolupa per a l’any 2021 el mètode d’estimació objectiva de l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit, mantenint l’estructura de la HAC / 1164/2019, de 22 de novembre, que ha estat l’aplicable per a l’any 2020.

A continuació exposem el més significatiu d’aquesta Ordre que aporta poques novetats respecte a l’aplicable per a l’any 2020.

 

Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF

  • Es mantenen per a l’exercici 2021 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació aplicables en l’any 2020.
  • Es conserva la reducció general de l’5% del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) que determinin el mateix pel mètode d’estimació objectiva en 2021, assenyalant, així mateix , que aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a efectes dels pagaments fraccionats -disp. adic. 1a de la Ordre-.
  • Es manté la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula (0,32), flors i plantes ornamentals (0,32) i tabac (0,26 ) -disp. adic. 2a de la Ordre-

 

Règim simplificat de l’IVA

  • Es mantenen per 2021 dels mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat en l’any 2020.
  • Es redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable en 2021 per al càlcul de la quota meritada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura (0,070) i de serveis de cria, guarda i engreix d’aus (0,06625) -disp. adic. 3a de l’Ordre-.

 

Terme municipal de Lorca

En el terme municipal de Lorca, es redueixen en 2021, a l’igual que en anys anteriors en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota meritada per operacions corrents de el règim especial simplificat de l’IVA. Ambdues reduccions s’han de tenir en compte també per quantificar el rendiment net a efectes dels pagaments fraccionats corresponents a 2021 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual de el règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2021 -disp. adic. 4a de la Ordre-.

 

Terminis de renúncies o revocacions al mètode d’estimació objectiva i a el règim simplificat

Quant als terminis de renúncies o revocacions al mètode d’estimació objectiva com a el règim simplificat, els subjectes passius que vulguin renunciar a el règim o revocar la seva renúncia per a l’any 2021 disposaran per a exercitar aquesta opció des del dia 5 de desembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020. No obstant l’anterior, també s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent a el primer trimestre del l’any natural (2021) en què hagi de tenir efectes aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entén efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar no es realitzi pel règim especial.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.