Nova eina d’igualtat retributiva «IR!»

La nova eina espanyola per a la igualtat retributiva («IR!»), incorpora un model voluntari de registre retributiu que permet que les empreses compleixin amb l’obligació d’acord amb les exigències previstes al Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes i en l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors.

L’informem que s’ha publicat la nova eina espanyola per a la igualtat retributiva («IR!») que incorpora un model voluntari de registre retributiu que permet que les empreses compleixin amb l’obligació d’acord amb les exigències previstes al Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes i en l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors.

Conforme al disposat en l’article 5.5 del Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, el document en què consti el registre podrà tenir el format establert a les pàgines web oficials del Ministeri de Treball i Economia Social i del Ministeri d’Igualtat.

El full de càlcul acordat entre les organitzacions sindicals i patronals i elaborat de manera conjunta pel Ministeri de Treball i Economia Social i l’Institut de les Dones del Ministeri d’Igualtat permet cobrir diferents taules permetent veure la informació desgranada en retribucions efectives i retribucions equiparades. És a dir, «IR!» incorpora dos tipus d’informació:

a. Imports efectius (informació obligatòria). Per a aquest càlcul, es consideren els imports efectius corresponents a les retribucions satisfetes a cada persona, i per a cadascuna de les seves diferents situacions contractuals.

El model pretén recollir tota la informació fidedigna sobre les retribucions efectivament percebudes en el període de referència (un any natural) pels treballadors de l’empresa, per la qual cosa cadascuna de les seves situacions contractuals, i les seves mitjanes es desglossen per sexe, categories, grups professionals, nivells, llocs o qualsevol altre sistema de classificació que sigui utilitzat en l’empresa.

En definitiva, les dades retributives han d’estar agrupades o distribuïdes en funció del sistema de classificació professional que existeixi a l’empresa. És a dir, com es concreta en la seva guia d’utilització, “S’hauran d’establir en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana del percebut realment per cadascun d’aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable“.

b. Imports equiparats (informació de caràcter voluntari). Per a aquest càlcul només es considera de manera individual l’última de les situacions contractuals, en el cas que fossin diverses durant el període de referència, i es procedeix a l’equiparació d’acord amb el descrit en aquest ítem.

L’eina (en aquest cas de manera voluntària per a les empreses atès que la normativa no la contempla) permet comparar diferents llocs en una situació contractual equiparable, amb jornada completa i durant tot l’any sense variables que hagin pogut existir com la temporalitat o les reduccions de jornada.

L’eina es complementa amb una guia d’ús i un exemple d’utilització.

Descarregueu:

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.