Mesures d’adaptació després de la retirada del Regne Unit de la Unió Europea

El Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, incorpora les mesures d’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol a les conseqüències de la retirada de la Unió Europea de Regne Unit un cop finalitzat el període transitori previst en l’Acord de Retirada.

Així, les mesures contemplades s’orienten a tutelar els interessos de ciutadans i operadors econòmics que es poden veure afectats per la fi de el període transitori al passar el Regne Unit a ser un Estat tercer a tots els efectes. Tenen caràcter temporal: estaran vigents fins que transcorri el termini que en cada cas s’indica, o abans, si s’adopten -a nivell intern o internacional- instruments per regular amb caràcter permanent les relacions amb el Regne Unit.

DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS

En aquesta matèria s’ha de tenir en compte que els treballadors d’empreses del Regne Unit o de la Unió Europea que ja es troben desplaçats al territori de la Unió Europea o del Regne Unit, respectivament, deixaran d’estar compresos en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 96/71 / CE de Parlament Europeu i de Consell de 16 de desembre de de 1996.

Això suposa que el seu dret a seguir prestant serveis, una vegada conclòs el període transitori, dependrà per als treballadors desplaçats a el Regne Unit de la legislació nacional del Regne Unit; i per als treballadors desplaçats a la Unió Europea, de la legislació de la Unió Europea i el dret nacional dels estats membres de la Unió Europea, sense que, amb caràcter general, els treballadors desplaçats siguin considerats beneficiaris de l’Acord de Retirada.

En aquest sentit, els treballadors desplaçats a Espanya per una empresa establerta al Regne Unit abans de al 31 de desembre de 2020 podran, a partir d’l’1 de gener de 2021, romandre a Espanya i continuar prestant els seus serveis sense l’obtenció d’una prèvia autorització per residir i treballar sempre que el Regne Unit concedeixi un tractament similar als treballadors desplaçats al Regne Unit per una empresa establerta a Espanya. No obstant això, en cas que sigui necessària una extensió de la durada de desplaçament inicialment prevista i comunicada a l’autoritat laboral, cal sol·licitar la corresponent autorització de residència i treball sense que sigui aplicable la situació nacional d’ocupació, i no és exigible la obtenció de visat.

Els treballadors d’empreses establertes al Regne Unit que siguin desplaçats a Espanya a partir de l’1 de gener de 2021 hauran d’obtenir els preceptius visats o autoritzacions de residència i treball previstes en la normativa d’estrangeria espanyola sense perjudici dels compromisos que assumeixin en el marc d’un eventual acord en matèria comercial.

ACTIVITATS DE RECERCA I INNOVACIÓ

Els treballadors nacionals del Regne Unit, que a 31 de desembre de 2020 estiguin exercint a Espanya aquestes activitats poder continuar exercint en els mateixos termes en què ho tinguin reconegut, i els és d’aplicació la legislació espanyola vigent, sempre que es reconegui un tractament recíproc a els nacionals espanyols per part de les autoritats britàniques competents.

MESURES RELACIONADES AMB LA SEGURETAT SOCIAL

S’estableixen les regles per a la determinació de la legislació aplicable en els mateixos termes establerts amb anterioritat a la data de retirada del Regne Unit de la Unió Europea. Això permetrà a Espanya seguir aplicant aquestes mateixes regles a aquelles persones subjectes a legislació de seguretat social britànica, sempre que el Regne Unit actuï amb reciprocitat pel que fa a aquelles persones que estan subjectes a legislació de seguretat social espanyola.

PRESTACIONS D’ATUR

Es regulen les mesures que tenen com a objecte que els nacionals del Regne Unit puguin accedir a les prestacions per desocupació pels períodes cotitzats fins al 31 de desembre de 2020, en qualsevol Estat membre de la Unió Europea inclosos els períodes cotitzats al Regne Unit, sempre que les últimes cotitzacions s’hagin realitzat a Espanya i es mantingui el dret a residir legalment a Espanya.

Amb les mesures incloses en aquest article també es pretén que els nacionals de la Unió Europea puguin accedir a les prestacions per desocupació pels períodes cotitzats al Regne Unit abans de la finalització de el període transitori sempre que les últimes cotitzacions s’hagin realitzat a Espanya.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.