Impost d’Activitats Econòmiques. Procedeix una reducció?

El nostre país, i el món en general, ha atrevesado una de les crisis sanitàries més importants en l’últim segle. Això ha provocat un fort enfonsament de l’economia. Els diferents governs, per combatre la crisi estan posant en marxa diferents mecanismes d’ajuda a la societat en general. Les empreses que són l’actiu més preuat, a Espanya, estan rebent molt poques ajudes.

Les autoritats espanyoles han permès ajornar el pagament d’impostos, però per pocs mesos, han posat en marxa avals a crèdits que s’hauran de tornar, però poc més. No s’han modificat ni els terminis, ni els tipus dels diferents impostos que graven a l’empresa. Existeix, en el nostre ordenament jurídic un impost que grava les activitats pel sol fet que s’exerceixi una activitat. Aquest és l’IAE.

L’IAE o Impost d’Activitats Econòmiques és un impost que grava la realització de qualsevol tipus d’activitat econòmica, tant a persones físiques com jurídiques. A diferència d’altres impostos, el seu import és constant independentment del balanç de l’activitat. És un impost directe, obligatori, proporcional, real i de gestió compartida. Està gestionat pels ajuntaments.

L’impost es cobra el primer dia del període impositiu, sent aquest període coincident amb l’any natural. Per aquest motiu, les companyies ja van reportar el passat 1 de gener el Impost d’Activitats Econòmiques per a la totalitat de l’exercici 2020. L’aprovació de l’Estat d’Alarma amb el RD 463/2020 de 14 de març, que obligava a la paralització d’un gran nombre d’activitats econòmiques i veient incrementat de manera posterior amb el RD-Llei 10/2020, de 29 de març, moltes de les companyies es veuen, o s’han vist obligades, a aturar la seva activitat. És per això que caldria revisar si realment es produeix el fet imposable que grava l’impost que no és altre que “el mer exercici, en territori nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en local determinat …”, entenent “activitat” com aquella que “s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan suposi l’ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d’un d’ambdós, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. ”

A aquests efectes cal destacar que, tot i la inexistència d’antecedents similars a la situació que actualment està vivint el nostre país, la mateixa norma i, en concret, la Regla 14ª de la Instrucció de l’Impost d’Activitats Econòmiques (Reial Decret Legislatiu 1175 / 1990, de 28 de setembre), pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, preveu una rebaixa proporcional de la quota d’aquest impost davant determinats supòsits de paralització de l’activitat industrial per temps superior a 30 dies, en funció de el període en què la indústria hagi deixat de funcionar.

Entenem, per tant, que procedeix, en la majoria dels casos, una rebaixa proporcional, si no una exempció total per a l’exercici de 2020.En un moment on el més important és que les empreses reprenguin les seves activitats, es manté un impost sobre aquestes activitats. És molt incoherent.Però la falta de sensibilitat de les administracions està sent molt significativa. Excepte error, cap administració, ha optat d’ofici, a exonerar aquest impost el 2020, ni tan sols, d’ofici, ha practicat la reducció prevista en la seva normativa.

 

Joan Díaz

Director General JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.