El Senat aprova la taxa Tobin i la taxa Google

El Ple del Senat va aprovar definitivament el dia 7 d’octubre els projectes de llei de l’impost sobre determinats serveis digitals (“taxa Google”) i de l’impost sobre les transaccions financeres (“taxa Tobin”). S’espera que en els pròxims dies es publiquin al BOE els textos definitius, que previsiblement entraran en vigor al gener del 2021.

L’informem que el Ple del Senat va aprovar definitivament el dia 7 d’octubre els projectes de llei de l’impost sobre determinats serveis digitals (“taxa Google”) i de l’impost sobre les transaccions financeres (“taxa Tobin”). S’espera que en els pròxims dies es publiquin al Boletín Oficial del Estado (BOE) els textos definitius, que previsiblement entraran en vigor al gener del 2021.

Es tracta de les dues primeres modificacions fiscals contemplades en el pla fiscal del Govern de cara als pressupostos generals de l’Estat (PGE) de 2021.

La intenció del Govern és que els nous impostos entrin en vigor el pròxim 1 de gener i la Llei de pressupostos generals de l’Estat podrà modificar el tipus impositiu i les exempcions de l’impost.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va assegurar que la norma tindrà “caràcter transitori” fins que s’aprovi una normativa mundial o europea i que la liquidació no es realitzarà fins a almenys el 20 de desembre, la qual cosa permet donar marge al fet que s’aconsegueixi un acord internacional en el marc de l’OCDE i el G20.

La tramitació d’aquest nou impost s’ha produït enmig de les amenaces dels Estats Units a Espanya, França, Regne Unit i Itàlia sobre represàlies amb nous aranzels sobre aquests impostos digitals, arribant a fixar aranzels sobre França.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va assegurar recentment que no s’escatimen esforços per a aconseguir un acord sobre la taxa “Google” en el marc de l’OCDE o el G20, però va aclarir que si no s’aconsegueix un acord internacional enguany, la UE aprovarà una proposta pròpia a principis de 2021.

Impost sobre transaccions financeres (“taxa Tobin”)

És un impost indirecte que grava al 0,2 per cent les adquisicions a títol onerós d’accions de societats espanyoles cotitzades la capitalització borsària de les quals a 1 de desembre de l’any anterior superi els 1.000 milions d’euros. Durant 2021 afectarà les societats espanyoles el valor de capitalització borsària de les quals un mes abans de la data d’entrada en vigor de la norma (previsiblement el valor de desembre de 2020) sigui superior a 1.000 milions d’euros. La relació de les societats les accions de les quals es veuran afectades es publicarà en la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària abans de l’entrada en vigor de la llei.

Les principals modificacions introduïdes en la posterior tramitació parlamentària han estat (i) la inclusió d’una exempció addicional per a l’adquisició d’accions pròpies en determinades circumstàncies (reducció de capital de l’emissor, compliment d’obligacions inherents als instruments de deute convertibles en accions o compliment d’obligacions derivades de programes d’opcions d’accions per als empleats o els membres dels òrgans d’administració o supervisió de l’emissor o d’una entitat del grup); i (ii) la generalització de la presentació de les autoliquidacions de l’impost a través del dipositari central de valors establert en territori espanyol. També s’han realitzat ajustos quant a la meritació de l’impost (passant a ser el moment en què s’efectuï l’anotació registral dels valors a favor de l’adquirent) i a la identificació del subjecte passiu en determinats supòsits específics.

Impost sobre determinats serveis digitals (“taxa Google”)

És un impost indirecte que grava a les empreses amb un volum de negocis l’any natural anterior superior a 750 milions d’euros i que obtinguin ingressos a Espanya (també l’any natural anterior) per un import mínim de 3 milions d’euros procedents de (i) la prestació de serveis de publicitat en línia, (ii) la prestació de serveis d’intermediació en línia; o (iii) la venda de dades generades a partir d’informació proporcionada per l’usuari en interfícies digitals. Aquests ingressos, amb determinades especialitats, quedaran gravats al tipus impositiu del 3%.

La tramitació parlamentària ha suposat mínims ajustos.

Els textos aprovats preveuen que el període de liquidació de l’impost sobre transaccions financeres sigui mensual i el de l’impost sobre determinats serveis digitals trimestral. El desenvolupament reglamentari de totes dues normes està, de moment, en fase de consulta pública prèvia a la publicació d’un primer esborrany dels textos.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.