COVID-19: Pautes i recomanacions sanitàries per a exercir l’activitat comercial

L’informem que al BOE de el dia 23 de juny s’ha publicat Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat de Comerç, per la qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç Interior, sobre pautes i recomanacions sanitàries per a exercir l’activitat comercial.

La Conferència Sectorial de Comerç Interior, en la reunió de 10 de juny de 2020, va adoptar per assentiment un acord de mesures, com recomanacions o pautes, a tenir en compte per les comunitats i ciutats autònomes, en relació a les condicions sanitàries per a exercir l’ activitat comercial a les seves regions assolida la situació de nova normalitat, un cop que hagi deixat d’estar vigent l’estat d’alarma decretat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Es tracta de les mesures que s’han vingut posant en pràctica durant tota la crisi de l’coronavirus i que han demostrat la seva eficàcia i han resultat indispensables per garantir la higiene i la seguretat en l’activitat comercial i en el procés de compra pel consumidor.

Amb aquest acord, es pretén que les comunitats i ciutats autònomes segueixin certs principis comuns, el que redundarà en benefici dels comerciants (especialment aquells que tinguin presència en més d’una comunitat autònoma) i també, en benefici de treballadors i consumidors:

a) Locals comercials i seguretat dels clients:

 • Exigir als locals comercials que assegurin el distanciament social de 1,5 m, el que podrà implicar per garantir la seva aplicació efectiva la limitació de l’aforament en el percentatge necessari per mantenir l’esmentada distància i el control de l’accés de clients. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s’han d’observar les mesures d’higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.
 • Posar a disposició de el client gel hidroalcohòlic a l’entrada de el local.
 • S’establiran mesures especials per al control d’aforament en centres comercials i espais de venda ambulant de manera que es garanteixi la distància de seguretat.
 • Recomanar, quan sigui possible, sentits de circulació de clients a les zones de major confluència, diferenciant els dos sentits mitjançant balises, cintes de separació i / o vinil adhesiu en el paviment.
 • Mantenir mesures d’higiene el local, mínim dues vegades a el dia, i una de les quals necessàriament entre la finalització de la jornada i l’inici de la següent, posant màxima atenció en els elements d’ús comú. S’utilitzaran productes amb activitat virucida demostrada.
 • Exigència d’especials condicions d’higiene en lavabos, zones d’ús comú del personal, així com d’àrees de descans i de lactància en centres comercials.
 • Limitar l’ús d’ascensors al que permeti el distanciament social de 1,5 m, amb la possibilitat d’ampliar-si tots els usuaris fan servir mascareta i el centre o establiment empra els mitjans adequats per al seu control.
 • Facilitar formes de pagament i recepció del producte sense contacte. 
 • Mantenir mesures de desinfecció de productes retornats o provats.
 • Podrà prohibir l’ús de productes de prova per part del consumidor, assegurant el control pel personal de l’establiment de la seva utilització o l’ús de monodosi sol ús després de cada ús.
 • Establir l’exigència d’higienització de la roba de treball.
 • Exercir un control sobre les activitats en eixos comercials i centres comercials que puguin generar aglomeracions.
 • Neteja de emprovadors freqüent, preferiblement després de cada ús.
 • Protecció dels productes per a prova individualitzada en cas de sofàs, llits, calçat, joieria o similar.
 • Els clients hauran de fer ús de mascaretes, i, si escau, de guants d’un sol ús per a la manipulació de productes no empaquetats en autoservei.

b) Quant als treballadors:

• Es tindran en compte i es respectaran els plans de protecció que ja han establert i estan aplicant les empreses i els acords assolits per les mateixes amb els sindicats, de manera que l’esforç realitzat per les empreses i empresaris es vegi reforçat. 

• Els treballadors han de comptar amb EPIS adequats a el nivell de risc, i pot establir-se addicionalment altres mesures de protecció física (ús de mampares entre d’altres) quan no sigui possible garantir una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres, d’acord amb les recomanacions dels serveis de prevenció de riscos laborals. 

• Instal·lació de papereres preferentment amb obertura automàtica o pedal, per dipositar guants, mocadors i mascaretes.

 • Mantenir la gestió dels torns laborals amb el personal treballador per escalar l’entrada de treballadors, incorporant, si és possible, flexibilització en els horaris de treball. 

• Mantenir l’exigència d’higienització de el lloc i elements d’ús després de cada canvi de torn.

 

c) Mesures addicionals específiques per a venda no sedentària:

 • Els espais no coberts habilitats per a la celebració de mercats no sedentaris, podran estar totalment delimitats amb cinta d’obra, tanques, o amb qualsevol altre mitjà que permeti marcar, de forma clara, els límits de l’espai, i així, evitar una aglomeració de clients.
 • Posar a disposició de el client gel hidroalcohólico en cada lloc.
 • Recomanar molt especialment, que en la venda no sedentària es substitueixin l’autoservei i el contacte directe pel consumidor amb els productes exposats a la venda pel servei per part d’un empleat.
 • Neteja i desinfecció dels llocs abans i després del seu muntatge; així com dels vehicles de càrrega.
 • Ampliar la distància entre parades, ampliant l’espai de l’mercat, podent habilitar nous dies de celebració, crear nous espais de venda ambulant, ampliar horaris o altres mesures d’efecte similar.
 • No manipular diners per la mateixa persona que manipula el producte o exigir higiene de mans en cada transacció.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

 

JDA/SFAI

 

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.