Canvis a l’Impost d’Activitats Econòmiques que necessita conèixer

Si la seva empresa forma part d’un grup d’empreses i fins al 2020 s’ha pogut beneficiar del criteri establert per la sentència de Tribunal Suprem 356/2018 de 6 de març de 2018, que considerava que si les empreses de el grup no tenien obligació de consolidar comptablement no es podia prendre com a base de referència per pagar IAE la xifra de negocis de el grup, si no la individual de cada empresa, li interessa llegir això:

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, de el Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra la pràctica de l’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació de el joc, ha modificat en el seu article quinzè el redactat de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 82 de el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Fins aquí els tecnicismes. I això que vol dir ?, suposo que es pregunten … .. Doncs que hauran de tornar a pagar IAE, ni més ni menys

En efecte, entre moltes altres coses, la referida Llei 11/2021 modifica el text que fins ara era vigent pel que fa a la consideració en l’IAE de l’import net de la xifra de negocis quan una empresa pertany a un grup, en el sentit de l’ article 42.1 de el Codi de comerç, i la novetat és que la norma modificada esmenta ara expressament: “amb independència de l’obligació de consolidació comptable”

Això vol dir que, per als exercicis de 2022 d’ara endavant, en cas de grups d’empreses es va a haver de tornar a l’anterior consideració: si hi ha control entre elles, ja sigui directe o indirecte, es va a haver de sumar l’import net de la xifra de negoci de totes elles i aquesta serà la que es va a considerar per totes, amb independència de la seva xifra de negocis individual.

 

El nostre departament Fiscal està a la seva disposició si tenen algun dubte a l’respecte i per ajudar-los en les gestions administratives que es van a haver de realitzar abans de final d’any.

 

Consulti els nostres serveis fiscals aquí.

 

Montse Farrés

JDA / SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.