Modificació de garanties en el ajornaments de pagament de deutes de la Seguretat Social

La Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), de el passat 6 d’abril, ha modificat el límit a partir de el qual haurà de ser necessari constituir garanties per demanar un ajornament de deutes amb la Seguretat Social.

Les circumstàncies provocades per l’actual emergència sanitària i la seva repercussió en la liquiditat de les empreses i dels treballadors per compte propi o autònoms, al costat de raons de gestió, aconsellen elevar les quanties dels deutes ajornables per sota de les quals no és exigible la constitució de garanties per assegurar els ajornaments, per tal de facilitar la concessió d’aquests.

Des del passat 10 d’abril, data d’entrada en vigor de l’esmentada resolució, no és necessària la constitució de garanties per assegurar el compliment de l’ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social quan el total del deute ajornable sigui igual o inferior a 150.000 € (recordem que anteriorment, aquest límit se situava en 30.000 euros) o quan, sent el deute ajornable inferior a 250.000 € (amb anterioritat el límit se situava en 90.000 euros), s’acordi que s’ingressi a l’almenys un terç d’aquesta última abans que hagin transcorregut deu dies des de la notificació de la concessió i la resta en els dos anys següents.

Hem de tenir present que aquest tipus d’ajornaments donarà lloc a la meritació d’interès, que serà exigible des de la concessió fins a la data de pagament, d’acord amb el tipus d’interès de demora que es trobi vigent en cada moment durant el període de durada de l’ajornament. S’aplicarà, en canvi, l’interès de demora incrementat en 2 punts en aquells ajornaments en els quals s’hagi eximit el subjecte responsable de pagament de l’obligació de constituir garanties per causes de caràcter extraordinari.

En tot cas, l’interès que correspongui és aplicable sobre el principal del deute, els recàrrecs procedents sobre ella i les costes de procediment que fossin objecte d’ajornament.

 

JDA / SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.