Es regula de nou la pròrroga fins al 31 d’octubre del tipus zero d’IVA en el lliurament de material sanitari per combatre la COVID-19

Després de la derogació del Reial decret llei 27/2020, en el qual s’havia aprovat, entre altres mesures, l’extensió de l’aplicació del tipus zero d’IVA a transaccions amb determinat material sanitari i s’havia ampliat la relació de béns que es podien beneficiar d’aquest tipus zero, es torna a incorporar aquesta mesura en la norma sobre el treball a distància (Reial decret llei 28/2020) amb els mateixos efectes temporals.

Volem informar-los que després de la derogació del Reial decret llei 27/2020, en el qual s’havia aprovat, entre altres mesures, l’extensió de l’aplicació del tipus zero d’IVA a transaccions amb determinat material sanitari i s’havia ampliat la relació de béns que es podien beneficiar d’aquest tipus zero, es torna a incorporar aquesta mesura en la norma sobre el treball a distància (Reial decret llei 28/2020) amb els mateixos efectes temporals.

El Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, va aprovar diverses mesures de caràcter tributari:

  1. D’una banda, va estendre fins al 31 d’octubre de 2020 l’aplicació del tipus zero d’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinat material sanitari.
  2. A més, va regular un règim tributari específic aplicable a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020».
  3. Finalment, va declarar exemptes d’AJD les escriptures de formalització de les moratòries de préstecs i crèdits hipotecaris i d’arrendaments, préstecs, lísing i rènting sense garantia hipotecària que es produeixin en aplicació de les moratòries hipotecàries per al sector turístic (Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol) i per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers amb autobús (Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol).

Aquest Reial decret llei va ser posteriorment derogat mitjançant l’acord de derogació publicat en el BOE de l’11 de setembre de 2020. No obstant això, en el BOE del 23 de setembre de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, en el qual es tornen a incorporar les normes derogades, excepte la relativa a l’exempció d’AJD.

Tipus zero de l’IVA en el lliurament de material sanitari

Com ja hem comentat, el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació va establir en el seu article 8 l’aplicació, des del 23 d’abril i fins al 31 de juliol de 2020, del tipus impositiu del 0% de l’IVA als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns referits en l’Annex del citat Reial decret llei, els destinataris dels quals siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social de l’art. 20.Tres de la LIVA.

La disposició addicional setena del RDL 28/2020 prorroga fins al 31 d’octubre de 2020 l’aplicació del tipus impositiu del 0% d’IVA als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns referits en el Annex del RDL 28/2020. Aquesta relació de béns als quals es refereix la citada disposició addicional setena s’ha actualitzat amb efectes des del 23 d’abril de 2020 augmentant el nombre de productes inclosos. Per tant, els subjectes passius afectats podran efectuar conforme a la normativa de l’impost, la rectificació de l’IVA repercutit o satisfet amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL 28/2020.

En factura aquestes operacions s’hauran de documentar com a operacions exemptes.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.