Els avantatges del preconcurs davant la COVID-19

Davant l’allau de sol·licituds de concurs que s’acosta, és interessant tenir en compte altres alternatives més viables i menys dràstiques com el preconcurs, que puguin ajudar a l’empresari i els seus creditors a superar aquesta situació, permetent que l’empresa sobrevisqui i pugui seguir desenvolupant la seva activitat. El preconcurs no ha de culminar amb l’entrada en concurs de l’empresa, si en el seu termini esmenem la situació d’insolvència, per exemple, amb l’èxit del refinançament, i ens brinda uns efectes i un període de 4 mesos molt útils per superar la crisi.

Iniciada la volta a la normalitat, toca que les empreses comencin a explorar les vies legals per afrontar una possible situació d’insolvència i, en molts casos, el concurs de creditors sembla l’eina adequada, però pot resultar una solució molt dràstica.

Per això, és interessant tenir en compte altres alternatives més viables i menys dràstiques com el preconcurs, que puguin ajudar a l’empresari i als seus creditors a superar aquesta situació, permetent que l’empresa sobrevisqui i pugui seguir desenvolupant la seva activitat. Aquest pot ser d’especial utilitat, per ser un procés senzill i curt en el temps, que permet el deutor iniciar negociacions amb els seus creditors per arribar a un acord amb ells i evitar el concurs, renegociant els deutes, tant en la seva quantia com en el període de pagament.

No podem oblidar, que com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID 19, el Reial decret llei 16/2020 estableix que fins al 31 de desembre de 2020:

 • El deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs.
 • Els jutges no s’admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari que es presentin pels creditors des de la declaració de l’estat d’alarma. Es presumeix, llevat de prova en contra, que l’estat d’insolvència és conseqüència de la crisi si amb anterioritat a el 14 de març de 2020 no es trobava sotmés a cap dels supòsits que habiliten el creditor per sol·licitar la declaració de concurs.
 • Si abans de al 31 de desembre de 2020 el deutor hagués presentat sol·licitud de concurs voluntari, s’admetrà aquesta a tràmit amb preferència, encara que fos de data anterior.
 • Si abans de el 30 de setembre de 2020 el deutor hagués comunicat l’obertura de negociacions amb els creditors per arribar a un acord de refinançament, un acord extrajudicial de pagaments o adhesions a una proposta anticipada de conveni, s’estarà al règim general establert per la llei .

 

Què és el preconcurs?

Regulat en la Llei Concursal, el preconcurs consisteix en la facultat que té el deutor per posar en coneixement del jutjat que es troba en situació d’insolvència i que ha iniciat negociacions amb els seus creditors, fonamentalment amb la intenció de:

 • Evitar un procediment concursal aconseguint un acord que permeti la viabilitat de l’empresa o
 • Aconseguir les adhesions necessàries per a una proposta anticipada de conveni, que agilitzi, si escau, la tramitació futura i inevitable del concurs de creditors.

En resum, consisteix en una declaració a jutjat, que ens dóna un termini de tres mesos, més un, per a realitzar un últim intent de negociació amb els nostres proveïdors, especialment amb entitats bancàries per intentar refinançar el deute que tingui la societat i així poder reflotar-la.

El preconcurs de creditors es celebra de forma prèvia a la declaració de concurs, per tal d’evitar el mateix. La llei obliga a acollir-se a la llei concursal passats els dos mesos següents a el moment en què el deutor tingui coneixement de la seva insolvència. Aquest és el moment en què podrà decidir si comunica la situació preconcursal o si sol·licita directament el concurs de creditors.

D’acord amb la Llei concursal, l’empresa en situació preconcursal té a partir de llavors un termini de tres mesos per negociar amb els seus creditors i intentar resoldre els problemes de liquiditat. Si en aquest termini o fase preconcursal no s’arriba a un acord, l’empresa comptarà amb un mes addicional per declarar davant el Jutjat del Mercantil el concurs.

Referent a això cal destacar que el fet de no arribar a un acord no implica una responsabilitat per als administradors, llevat que no s’hagués fet ús real de l’esmentat termini per negociar, s’hagi utilitzat aquesta via amb caràcter únicament dilatori o s’hagi agreujat la situació d’insolvència en aquest període.

Per tant, el preconcurs és una mesura jurídica que podem aplicar de manera simultània al refinançament si l’empresa es troba o entra en insolvència, amb la qual anem a buscar els següents objectius:

 • Reduir les possibilitats d’una eventual responsabilitat personal de l’empresari.
 • Eludir la declaració del concurs de la nostra empresa a instància d’un creditor durant un termini de 4 mesos.
 • Refinançar el nostre deute.
 • Preparar el concurs de creditors negociant una proposta anticipada de conveni amb els nostres creditors, que escurci i simplifiqui el concurs.
 • Evitar l’inici o suspendre execucions judicials o extrajudicials contra béns o drets necessaris per a la continuïtat empresarial, o fins i tot sobre altres béns si comptem amb el suport de al menys el 51% dels nostres creditors financers.
 • Suspendre execucions hipotecàries temporalment.

 

Avantatges del preconcurs

El preconcurs és una alternativa que ofereix molts avantatges:

 • No altera la rutina laboral durant el temps que duri el procediment: A diferència del concurs, la societat no és intervinguda per administradors concursals. És a dir, l’empresa aconsegueix mantenir els seus òrgans de govern i ser responsable de totes les decisions executives.
 • Evita la mala qualificació: Les empreses en preconcurs queden protegides davant la possible sol·licitud de concurs necessari per part dels seus creditors.
 • Paralitza les execucions: Des de la presentació de la comunicació no seran possibles les execucions judicials de béns o drets que siguin “necessaris per a la continuïtat de l’activitat professional”.
 • No afecta la Imatge de l’empresa: Les empreses en preconcurs compten amb certa privacitat respecte a el procés. Malgrat que el secretari judicial pot ordenar la publicació de l’extracte de la resolució en el Registre públic concursal, si el deutor així ho sol·licita de forma expressa aquest no es farà públic. No obstant això, el deutor pot demanar que s’aixequi el caràcter de reservat de la comunicació quan així ho desitgi.
 • És més barat doncs en un preconcurs les despeses sempre seran molt més baixes que les que es puguin donar en un concurs ja que, la seva durada és curta i delimitada; no hi ha administrador concursal i els costos de lletrat i procurador són bastant inferiors

La majoria de les empreses que acudeixen a el concurs de creditors ho fan quan ja no hi ha possibilitat de revertir la seva situació. Les eines d’estratègia de reestructuració primerenca poden ajudar la seva empresa a superar una situació conjuntural d’insolvència sempre que s’utilitzin a temps.

I recordi, una vegada que s’hagi fet la comunicació del preconcurs no podrà formular-se una altra nova en el termini d’un any.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

 

 

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.