Elements de la tributació d’empreses familiars

Tal com hem tingut ocasió de veure, les empreses familiars són molt importants, a Espanya, a Europa i en la majoria dels països desenvolupats, no només pel seu pes quantitatiu, l’ocupació o el PIB, sinó també per altres motius qualitatius.

Per aquest motiu, les autoritats de la Comunitat Econòmica Europea han dictat diverses resolucions amb l’objectiu de garantir la supervivència de l’empresa familiar, especialment mitjançant un tracte fiscal que eviti els costos de la successió. En la majoria dels països de la UE, han regulat un tractament favorable en les transmissions d’empreses familiars a les generacions següents.

A Espanya, a partir dels anys 90 es va regular, en l’àmbit fiscal, tractaments específics per a les empreses familiars, concretament mitjançant una exempció en l’Impost sobre el Patrimoni i la reducció de l’95% en l’impost sobre successions i donacions. El nostre ordenament jurídic establir, però, una sèrie de requisits per aplicar-se el tractament de l’empresa familiar.

Des del punt de vista fiscal, s’entén que és empresa familiar si està constituïda com a societat mercantil (Societat Limitada o Societat Anònima), o un grup d’empreses on la persona que exerceix el seu control tingui, al menys, el 5% de les accions o participacions de la mateixa, i les seves funcions han de suposar, al menys, el 50% dels seus rendiments nets de la feina, activitat empresarial o professional de l’exercici en curs. En el cas que l’empresa no pertanyi a una sola persona, sinó a un grup familiar, entenent-se per tal els cònjuges, els ascendents, els descendents o els col·laterals de segon grau per consanguinitat, afinitat o adopció, aquest percentatge augmentarà a l’20% .

En conseqüència, la norma estableix els requisits següents:

  1. Compliment de el percentatge de participació en el capital social a nivell individual (5%) oa nivell de el grup familiar (20%) conjuntament amb el cònjuge, ascendents o descendents fins a segon grau en el cas de l’impost sobre el patrimoni o de tercer grau per poder gaudir de la bonificació en l’Impost sobre Successions i Donacions
  2. Les retribucions rebudes de l’empresa familiar han de suposar la principal font de renda, entenent-se que es compleix el requisit quan supera el 50% dels rendiments de la feina i activitats econòmiques. Per a això s’ha de verificar així mateix que s’executen tasques de direcció efectiva en la societat. Per al còmput del percentatge anterior s’exclouen les percepcions procedents d’altres entitats participades a què s’apliqui el règim d’exempció.
  3. L’entitat ha de desenvolupar una activitat econòmica. Hi ha una regulació específica per a les entitats l’activitat principal sigui l’arrendament d’immobles (han de comptar al menys amb una persona contractada) i les societats “holding” (que ostentin participacions superiors a el 5% en altres entitats i compten amb mitjans per a la gestió de les participacions).

L’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni, així com la bonificació en l’Impost sobre Successions i Donacions s’apliquen a la proporció d’actius afectes existents minorats en els deutes en relació amb el patrimoni total de l’entitat. Consulta el nostre paper sobre l’Empresa Familiar aquí. 


JDA SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.