Anul·lada l’obligació de presentar el model 179 de declaració de cessió d’habitatges amb finalitats turístiques

Li recordem que la sentència del Tribunal Suprem de 23 de juliol de 2020 (publicada al BOE del dia 23-09-2020), ha anul·lat l’article del Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, que regula l’obligació d’informar Hisenda sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques (model 179). Així doncs, a partir del tercer trimestre de 2020 no existeix l’obligació de presentar aquest model.

Volem informar-lo que al BOE del dia 23 de setembre de 2020 s’ha publicat la sentència del Tribunal Suprem (TS) del 23 de juliol de 2020 que ha anul·lat i deixat sense efecte l’article 54 ter del Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària, introduït en 2017, que regula la “Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”. Aquesta anul·lació es deu al fet que, abans d’introduir aquesta nova obligació informativa, Espanya hauria d’haver notificat a la Comissió Europea la seva intenció d’aprovar-la, cosa que no va fer.

El referit precepte establia que “les persones i entitats que mitjancin entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques situats en territori espanyol, estaran obligats a presentar periòdicament una declaració informativa de les cessions d’ús en les quals mitjancin” (l’anomenat “model 179”).

D’aquesta manera, els intermediaris d’arrendaments turístics havien d’informar l’Administració tributària, amb caràcter trimestral, sobre els següents extrems:

  1. a) Identificació del titular de l’habitatge cedit amb finalitats turístiques, així com del titular del dret en virtut del qual se cedeix l’habitatge amb finalitats turístiques, si fossin diferents.
  2. b) Identificació de l’immoble amb especificació del número de referència cadastral.
  3. c) Identificació de les persones o entitats cessionàries, així com el nombre de dies de gaudi de l’habitatge amb finalitats turístiques.
  4. d) Import percebut pel titular cedent de l’ús de l’habitatge amb finalitats turístiques o, en el seu cas, indicar el seu caràcter gratuït.

Doncs bé, el TS, en la seva sentència de 23 de juliol de 2020 ha estimat el recurs contenciós administratiu interposat per l’Associació espanyola de l’Economia Digital ADIGITAL contra l’apartat 11 de l’article primer del Reial decret 1070/2017, de 29 de desembre, pel qual s’introdueix en el Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, un nou article 54 ter, que regula la “Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”.

L’Alt Tribunal porta a col·lació al cas d’actuacions la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en el “assumpte Airbnb Ireland UC C-390/18”, de 19 de desembre de 2019, de la qual es desprèn que una disposició com l’article 54 ter del citat Reglament havia d’haver estat notificada sota la Directiva 1535/2015 (procediment d’informació en reglamentacions tècniques) i que la seva falta de notificació comporta necessàriament la seva invalidesa.

En aquest sentit, assenyala el TS que “els termes de la sentència del TJUE (…) són clars, estem davant una disposició general que estableix una sèrie d’obligacions a les entitats col·laboratives prestadores de servei de la informació, que fins i tot sent legítimes des del punt de vista de l’ordenament jurídic intern, suposen un reglament tècnic de desenvolupament de la Llei de transposició de la directiva d’informació, i en conseqüència l’Estat espanyol hauria d’haver notificat a la Comissió Europea la intenció d’aprovar la norma reglamentària que ara s’impugna, la qual cosa no ha fet, per la qual cosa es produeixen els efectes que es deriven d’aquest incompliment formal, i en conseqüència, és procedent donar lloc al recurs contenciós administratiu i anul·lar i deixar sense efecte el reglament impugnat per ser contrari a Dret”.

Per tant, aquesta declaració de nul·litat comporta la desaparició de possibilitat de presentació de la corresponent declaració informativa continguda en el model 179 (declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques).

Ara, el Ministeri d’Hisenda pretén reprendre la batalla amb la finalitat d’obligar a les plataformes de lloguer de facilitar la citada informació fiscal. De moment, la Direcció General de Tributs no ha adoptat una decisió definitiva sobre com i quan fer-ho.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.