7 noves declaracions entre les principals novetats formals de nova aplicació en l’exercici 2021

Entre les principals novetats formals de nova aplicació en l’exercici 2021, figura la inclusió de set noves declaracions els models seran aprovats properament i el termini de presentació tindrà en compte la data d’entrada en vigor dels mateixos.

Aquests models són els següents:

 

  • Model 035 “Declaració d’inici, modificació o cessament d’operacions compreses en els règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzen vendes a distància de béns o determinades lliuraments nacionals de béns” : inici (abans de l’inici de les activitats o quan ja s’han iniciat fins el desè dia del mes següent a aquest inici), modificació: fins al desè dia del mes següent a la modificació) i baixa (al menys quinze dies abans de la fin del mes o trimestre anterior a què es pretengui deixar d’utilitzar el règim).
  • Model 369 “Declaració – liquidació periòdica dels règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzen vendes a distància de béns o determinades lliuraments nacionals de béns”: fins l’últim dia de l’ mes següent a el mes o trimestre natural a què es refereixi la declaració.
  • Model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”. Es troba actualment en fase d’elaboració la nova normativa, després de l’anul·lació pel Tribunal Suprem (Sentència 1106/2020) de l’obligació d’informació.
  • Model 234 “Declaració informativa de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal”: 30 dies naturals següents al naixement de l’obligació d’informar.
  • Model 235. “Declaració d’informació d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables”: mes natural següent a la finalització del trimestre natural en què s’hagi obtingut nova informació que hagi de comunicar-se.
  • Model 420 “Impost sobre Determinats Serveis Digitals. Autoliquidació “(obligació trimestral): mes d’abril, juliol, octubre i gener. Excepcionalment la presentació i ingrés de l’autoliquidació del primer trimestre del l’any 2021, s’efectuarà des de l’1 a el 31 de juliol de 2021.
  • Model 604 “Impost sobre les Transaccions Financeres” (obligació mensual): De l’10 a l’20 del mes següent a el corresponent període de liquidació mensual. Excepcionalment la presentació i ingrés de les autoliquidacions de gener i febrer de l’any 2021, s’efectuaran des del 10 a l’ 20 abril 2021.

 

A més de l’obligació de presentació del Formulari de transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius financers amb l’exterior (ETE), que ha hagut de presentar davant el Banc d’Espanya fins el 20 de gener de 2021, així com la declaració D6, la declaració de dipòsits relativa a valors negociables a l’estranger que s’ha de presentar davant la Direcció General de Comerç i Inversions durant el mes de gener.

D’altra banda, hi ha hagut petites modificacions en el Subministrament Immediat d’Informació (SII), afegint nous camps en llibre registre de factures rebudes i un nou llibre registre per operacions intracomunitàries per als supòsits de vendes de béns en consigna. També el Model 303, entre altres declaracions d’IVA, s’ha vist modificat creant-se noves caselles en l’apartat de resultat per conèixer les quotes a compensar aplicades i pendents en cada període.

Finalment, recomanem la importància de revisar setmanalment la bústia electrònica dels subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Administració (Agència Tributària, Ajuntaments i Comunitats Autònomes, principalment).


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.