Obligacions fiscals octubre – novembre 2022

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’octubre i novembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Octubre

Fins al 20 d’octubre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Tercer trimestre 2022:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Setembre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Juliol 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2022: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2022. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2022. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Setembre 2022. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2022: 589

Impost especial sobre el carbó

 • Tercer trimestre 2022: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Setembre 2022: 604

Fins al 31 d’octubre

IVA (impost sobre el valor afegit)

 • Setembre 2022. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Setembre 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Setembre 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Tercer trimestre 2022. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon i tercer trimestre 2022: 179

Número d’identificació fiscal

 • Tercer trimestre 2022. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Tercer trimestre 2022: 235

Compte corrent tributari

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2023: CCT (compte corrent tributari)

La renúncia s’haurà de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”.

Impostos sobre determinats serveis digitals

 • Tercer trimestre 2022: 490

 

Novembre

Fins al 7 de novembre

Renda

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2021, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 21 de novembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Octubre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Agost 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2022: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Octubre 2022. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 583

Impost sobre les transaccions financeres

 • Octubre 2022: 604

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2022. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Octubre 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2022: sense model
 • SII. Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.

 • Any 2021: Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 232

Resta d’entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Impostos mediambientals

 • Any 2021. Autoliquidació: 583
 • Any 2022: Autoliquidació anual per cessament d’activitat: 588

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.