Venda d’unitat productiva i prepack concursal en la reforma de la Llei concursal

La principal novetat de la Llei 16/2022 de reforma concursal en relació amb la venda d’unitats productives per la societat deutora durant el procés concursal és la regulació detallada del procediment preparatori o prepack mitjançant l’auxili d’un expert nomenat pel jutge amb coneixement del concurs.

La venda d’unitat productiva i el prepack concursal són instruments jurídics destinats a la venda, per part de l’empresari deutor, de l’empresa en funcionament i es regulen en els articles 224 bis 1 i 224 ter i següents de la Llei concursal, respectivament.

El prepack concursal, tal com el seu propi nom indica, és una eina prèvia a l’inici del concurs i ha estat afegida de manera nova per la reforma de la Llei concursal vigent des del 26 de setembre. Encara que en la pràctica ja era d’utilització freqüent, el seu objectiu és agilitzar la venda de la unitat productiva una vegada obert al concurs.

La venda d’unitat productiva consisteix a presentar juntament amb la sol·licitud de concurs davant el jutjat una proposta escrita i vinculant de compra d’una o diverses unitats productives, per part d’un creditor o d’una persona aliena al concurs. La persona que adquireix aquesta unitat productiva s’ha de comprometre a continuar l’activitat productiva o reiniciar-la per un mínim de tres anys, podent-li ser reclamada una indemnització per danys i perjudicis per part de qualsevol afectat si no complís aquest compromís. Aquesta proposta d’adquisició pot ser realitzada també per treballadors interessats en la successió d’empresa.

Si concorreguessin diverses ofertes, el jutge sol·licitarà un informe a l’administració concursal avaluant les diferents propostes, a més ha de pronunciar-se sobre els efectes que tindria sobre el concurs la resolució dels contractes que derivi de cadascuna de les propostes.

A efectes laborals i de Seguretat Social s’aplica la normativa existent per al cas de successió d’empresa.

La nova figura del prepack processal constitueix la fase prèvia a la venda d’unitat productiva ja descrita per al cas d’insolvències imminents o actuals i encara que la unitat productiva ja hagués cessat en l’activitat. Consisteix en el nomenament d’un expert amb la finalitat que recapti ofertes de tercers per a l’adquisició de la unitat productiva.

A més de la rapidesa i l’eficàcia en la venda d’unitat productiva una vegada iniciat el concurs, el sentit d’aquesta figura és també evitar la pèrdua de valor del patrimoni empresarial una vegada començat el concurs.

La llei contempla que l’adquisició d’unitat productiva no porta associada l’obligació de pagament dels crèdits no satisfets abans de la seva venda. El mateix article recull una sèrie d’excepcions a aquesta premissa general que són el pacte d’assumpció d’aquestes obligacions entre les parts, l’obligació legal de fer-ho i els crèdits laborals i de Seguretat Social corresponents a treballadors de la unitat productiva venuda i en els contractes que passi a figurar com a empresari, és a dir, que se subrogui l’adquirent.

Finalment, si el comprador és una persona especialment relacionada amb el concursat, cas en què sí que portaria associada l’obligació de pagament dels crèdits pendents.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.