S’aproven mesures tributàries amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica

Al BOE del 19 d’octubre de 2022 s’ha publicat el Reial decret llei 18/2022, que amplia en un any l’aplicació de les deduccions en l’IRPF per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges i permet amortitzar lliurement en l’impost sobre societats les inversions que utilitzin energies procedents de fonts renovables.

L’informem que al BOE del 19 d’octubre de 2022 s’ha publicat el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre (RDL 18/2022), pel qual s’aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del “Pla + seguretat per a la teva energia (+ES)”, així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció dels treballadors agraris eventuals afectats per la sequera.

Aquest RDL 18/2022 introdueix una sèrie de mesures tributàries amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica de particulars i empreses. En concret, les següents:

1. Nou supòsit de llibertat d’amortització en l’impost sobre societats per a inversions destinades a l’ús d’energies de fonts renovables

A través d’una nova disposició addicional en la Llei de l’impost sobre societats, s’introdueix un supòsit específic de llibertat d’amortització per a (i) inversions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica i (ii) per a inversions en instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, que utilitzin (totes dues) energies de fonts renovables i que substitueixin instal·lacions que utilitzin energia de fonts no renovables fòssils. La mateixa disposició addicional aprofundeix en aquests conceptes i (i) exclou determinats supòsits, (ii) exigeix, per a determinats casos, assolir uns rendiments o reduccions específics i (iii) especifica la forma en què s’ha d’acreditar documentalment l’ús de les instal·lacions.

Aplicació de la llibertat d’amortització:

  • Únicament es preveu per a instal·lacions que entrin en funcionament en 2023 i únicament es podrà aplicar en els períodes impositius que s’iniciïn o finalitzin en 2023.
  • Es limita a un import màxim de 500.000 euros.
  • Se supedita al manteniment de la plantilla mitjana total durant els vint-i-quatre mesos següents a l’inici del període impositiu en què entrin en funcionament les instal·lacions, respecte a la plantilla mitjana total dels dotze mesos previs. En cas d’incompliment d’aquest últim requisit, s’hauran de reintegrar els imports deduïts en excés més els corresponents interessos de demora en l’exercici de l’incompliment.

2. Deducció en l’IRPF per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges

El Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre va introduir noves deduccions en l’IRPF per la realització d’obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, que van ser posteriorment ratificades mitjançant la Llei 10/2022, de 14 de juny.

La deducció es va establir, inicialment, en el 20% o 40% (depenent de l’abast de les obres) de les quantitats satisfetes per a escometre obres dirigides a la reducció de (i) el consum d’energia primària no renovable, (ii) la demanda de calefacció i (iii) la demanda de refrigeració en l’habitatge habitual o en habitatges destinats al lloguer, sempre que se satisfessin abans del 31 de desembre de 2022; i en el 60% de les quantitats satisfetes per a escometre obres de rehabilitació energètica d’edificis residencials, sempre que se satisfessin abans de 31 de desembre de 2023.

El RDL 18/2022 amplia aquests terminis en un any, fins a 31 de desembre de 2023 i 31 de desembre de 2024, respectivament. La resta dels terminis previstos en la regulació d’aquestes deduccions (això és, el termini perquè els habitatges es lloguin efectivament després de la realització de les obres o el termini per a l’emissió del corresponent certificat d’eficiència energètica) s’amplien igualment un any respecte als diferents terminis inicialment previstos.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.