Reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d’ocupació

Amb el propòsit d’incentivar la negociació col·lectiva sectorial per a la generalització entre la població treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupació, s’ha introduït, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupació, així com les mesures necessàries per a la seva aplicació efectiva.

L’informem que l’1 de juliol s’ha publicat al BOE la nova Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, que va entrar en vigor el dia 2 de juliol de 2022.

Entre altres novetats, amb el propòsit d’incentivar la negociació col·lectiva sectorial per a la generalització entre la població treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupació, la Llei 12/2022 modifica la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) per contemplar l’establiment d’una reducció de la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupació, així com les mesures necessàries per a la seva aplicació efectiva.

Reducció de quota a la Seguretat Social per contribucions empresarials als plans de pensions

En aquest sentit, la LGSS recull i regula el dret de les empreses que es trobin al corrent en compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social a una reducció en la cotització per les contribucions que facin mensualment als plans de pensions d’ocupació.

Aquesta reducció, que serà del 100% s’aplicarà:

  • A les quotes empresarials per contingències comunes.
  • Exclusivament per l’increment de la quota que derivi directament de l’aportació empresarial al pla de pensions.
  • Sobre l’import màxim de la contribució que es calcularà multiplicant per 13 la quota resultant d’aplicar a la base mínima diària de cotització del grup 8 del règim general de la Seguretat Social per a contingències comunes, el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a la cobertura d’aquestes contingències.
  • Per la TGSS, a instàncies de l’empresa, prèvia comunicació pel Sistema RED de la identificació dels treballadors, període de liquidació i import de les contribucions empresarials realitzades. A aquest efecte, les comunicacions indicades s’hauran de presentar abans de la sol·licitud del càlcul de la liquidació de quotes.

A més d’aquesta modificació, i directament relacionada amb ella, s’introdueixen els següents canvis en la LGSS:

  • S’estableix l’obligació de les promotores de plans de pensions d’ocupació de facilitar mensualment a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) la informació sobre les contribucions empresarials satisfetes a aquests plans respecte de cada treballador.
  • Es recull l’obligació que incumbeix l’empresa de comunicar la contribució satisfeta als plans de pensions d’ocupació respecte de cada treballador, el codi de compte de cotització i el període de liquidació a la TGSS abans de sol·licitar el càlcul de la liquidació de quotes corresponent.
  • S’estableix la competència de la ITSS i la TGSS per vigilar i controlar la correcta aplicació de les reduccions que ara s’inclouen.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.