Recordatori abril 2022: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats, renda i patrimoni

Recordi que el mes d’abril (el termini acaba el 20 d’abril) haurà de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al primer trimestre 2022. També li recordem que podrà presentar les declaracions de l’IRPF i patrimoni per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 6 d’abril i 30 de juny de 2022, tots dos inclusivament (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny).

Li recordem que el mes d’abril ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats, i del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva), sense oblidar-nos que també podrà presentar les declaracions de l’IRPF i patrimoni per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 6 d’abril i 30 de juny de 2022, tots dos inclusivament (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny).

Hem de recordar-li que si es presenten fora de termini, els autònoms i empreses s’exposen a un recàrrec si el realitzen de manera voluntària (des de l’11 de juliol del 2021, es modifica el sistema de recàrrecs i s’estableix un sistema de recàrrecs creixents, sent el recàrrec de l’1 per cent més un altre 1 per cent, addicional, per cada mes complet de retard i sense interessos de demora fins que hagi transcorregut el període de dotze mesos de retard. A partir de l’endemà del transcurs dels dotze mesos citats, a més de la meritació del recàrrec del 15 per cent, començarà la meritació d’interessos de demora) o amb una sanció d’entre el 50 % i el 150 % de l’import de la declaració a pagar, si és per requeriment de l’Agència Tributària.

IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

En concret el pròxim dia 20 d’abril s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 1r TRIMESTRE 2022 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d’abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat de 2022 de l’impost sobre societats.

Referent a això, i en les circumstàncies actuals de pandèmia per la COVID-19, resulta d’especial interès analitzar les partides comptables (i les seves implicacions en la determinació de la base imposable de l’impost sobre societats) relacionades amb, entre altres, els següents conceptes:

  • Les deterioracions de participacions en empreses del grup, multigrup i associades, d’actius financers mantinguts per negociar, d’existències, o de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries; o bé de les inversions mantingudes fins al venciment.
  • Les deterioracions de préstecs i partides a cobrar o les provisions per execució d’avals.
  • Les quitacions i descomptes ordinaris i extraordinaris concedits en el marc d’operacions comercials.
  • Les pèrdues per venda de crèdits.
  • Les provisions que puguin derivar de reorganitzacions laborals (ERO, ERTO, modificació de condicions de treball) o d’una altra mena de reestructuracions de l’activitat.
  • Les provisions que pogués ser necessari comptabilitzar per reflectir possibles indemnitzacions per incompliments contractuals.
  • Moratòries i reduccions per arrendaments d’habitatges i locals comercials.
  • Les provisions per operacions comercials (devolucions de vendes i garanties) o per contractes onerosos.
  • Tot això, sense oblidar la necessària atenció a una correcta periodificació comptable d’ingressos i despeses.

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € durant els dotze mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual s’efectuen els pagaments fraccionats), han de presentar per força el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

Aquest model 202 s’ha de presentar per força per via telemàtica (encara quan en conseqüència fos “quota zero”), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 20 d’abril (tret que es domiciliï el pagament, i en aquest cas el termini de presentació finalitza el pròxim 15 d’abril).

Per aquest motiu, els preguem que es posin en contacte amb nosaltres per poder solucionar el lliurament de documentació i dades que necessitarem per poder confeccionar i presentar aquestes declaracions.

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.