Quins beneficis té demorar la jubilació

Els treballadors que demorin la seva jubilació podran cobrar un percentatge addicional del 4 % per cada any complet cotitzat des de la data en què es va complir l’edat legal de jubilació. També podran substituir aquest increment per una quantitat a tant alçat per cada any complet addicional cotitzat, o combinar totes dues opcions.

Com ja l’hem informat, la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2022 entre altres mesures, ofereix millors beneficis als qui vulguin demorar la seva jubilació.

En aquesta circular li expliquem els principals avantatges.

Què és la jubilació demorada

La jubilació voluntària demorada és la possibilitat reconeguda als treballadors (per compte propi o d’altri) que, una vegada completada l’edat ordinària de jubilació prolonguin la seva vida laboral, per la qual cosa podran accedir a una sèrie de beneficis en la seva futura pensió de jubilació.

Novetats en la jubilació demorada per a 2022

 • Es preveu l’exempció de cotitzar per contingències comunes -a excepció de la incapacitat temporal derivada d’aquestes contingències- respecte dels treballadors per compte d’altri que hagin assolit l’edat d’accés a la pensió de jubilació. L’exempció també inclourà les cotitzacions per desocupació, fons de garantia salarial i formació professional. Els períodes en els quals aquesta exempció sigui aplicable seran computats com a cotitzats a l’efecte d’accés i determinació de la quantia de les prestacions.
 • Així mateix, els treballadors per compte propi amb una edat igual o superior a seixanta-cinc anys quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte per incapacitat temporal i per contingències professionals.
 • S’estipula l’abonament d’un complement econòmic per a aquells treballadors que continuïn en actiu tot i que, en el moment d’assolir l’edat de jubilació ordinària, complissin els requisits de cotització que els permetria accedir a la pensió de jubilació. Aquest complement no resultarà compatible amb l’accés a l’envelliment actiu i es podrà percebre de qualsevol de les següents formes, a elecció de l’interessat:
 • Un 4 % addicional sobre cada any complet cotitzat entre la data en què es va complir l’edat de jubilació i el fet causant a la pensió.
 • Una quantitat a tant alçat per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir aquesta edat i l’edat del fet causant de la pensió conforme a una fórmula que depèn dels anys cotitzats.
 • Una combinació de les dues anteriors (pendent de desenvolupament per via reglamentària).

Quins avantatges ofereix als treballadors la jubilació demorada més enllà de l’edat ordinària?

Des de l’1 de gener de 2022, la persona que retarda voluntàriament el moment de la jubilació percebrà un complement econòmic en la pensió quan decideixi jubilar-se. Podrà triar entre aquest ventall d’opcions:

 1. Un percentatge addicional del 4 % per cada any complet cotitzat després de complir l’edat ordinària, la qual cosa suposarà un augment de la quantia de la pensió.
 2. Una quantitat a tant alçat per any cotitzat, que dependrà dels anys que s’hagi cotitzat quan s’arriba a l’edat de jubilació, i que va des dels 5.000 als 12.000 euros aproximadament. Es rep en el moment de la jubilació.
 3. Una combinació d’ambdues.

Com es perceben?

En l’opció 1 el percentatge addicional es rebrà quan l’individu es jubili, aplicant l’increment percentual corresponent a la pensió que rebi cada mes durant la resta de la seva vida.

Un exemple: una persona que a seixanta-sis anys ha arribat a l’edat ordinària de jubilació a causa dels anys cotitzats i decideix treballar fins a seixanta-nou anys mitjançant el mecanisme de la jubilació demorada, és a dir, tres anys addicionals en total. Si la seva pensió inicial en cas de jubilar-se a seixanta-sis anys hagués estat de 1.500 euros al mes (100 % de la seva base reguladora), aquesta persona percebria una pensió inicial de 1.680 euros al mes per allargar tres anys la seva activitat. Aquests 180 euros més en la seva pensió inicial corresponen a l’increment del 12 % calculat sobre la seva base reguladora (4 % per any que ha demorat la seva jubilació).

En l’opció 2 es pot optar per rebre un pagament únic en el moment que s’accedeix a la jubilació. La quantia d’aquest xec varia en funció dels anys de cotització acreditats en la data en què es va complir l’edat de jubilació ordinària:

 • Si ha cotitzat menys de quaranta-quatre anys i sis mesos s’aplicarà la següent fórmula:

Quins beneficis té demorar la jubilació 0

Exemple: en aquest supòsit i per a una pensió inicial de 950 euros al mes (13.300 a l’any), l’import seria de 5.843,25 euros per cada any que retardi la seva jubilació.

 • Si ha cotitzat, almenys, quaranta-quatre anys i sis mesos la xifra anterior s’augmenta un 10 %:

Quins beneficis té demorar la jubilació 1

En aquest supòsit i per a una pensió inicial també de 950 euros al mes, l’import del xec seria de 6.427,58 euros per cada any que retardi la seva jubilació.

En l’opció 3 és possible disminuir l’abonament a tant alçat i el percentatge que se sumarà a la futura base reguladora amb l’objectiu de gaudir de tots dos beneficis alhora.

Import inicial de pensió Import a tant alçat per any de demora (*) Complement mensual 4 % addicional per any de demora
Període cotitzat
Inferior a 44,5 anys Superior a 44,5 anys
2.819 € 11.300 € 12.400 € 113 €
2.400 € 10.200 € 11.300 € 96 €
2.000 € 9.200 € 10.100 € 80 €
1.600 € 8.000 € 8.800 € 64 €
1.200 € 6.700 € 7.400 € 48 €
1.000 € 6.000 € 6.600 € 40 €
600 € 4.400 € 4.900 € 24 €

(*) Quantitats orientatives

Si pertanyo a classes passives, puc optar per la jubilació demorada?

Sí, els avantatges de jubilar-se després d’haver complert l’edat ordinària també beneficien els membres de classes passives. També poden triar entre un 4 % addicional en la seva pensió per any “extra” treballat, una quantia a tant alçat entre els 5.000 i els 12.000 i una combinació d’ambdues.

Hi ha algun benefici per a les empreses?

Les empreses en les quals desenvolupin la seva activitat els treballadors que optin per allargar la seva vida laboral estaran exemptes de les cotitzacions per contingències comunes dels treballadors que retardin la jubilació, excepte per incapacitat temporal. A més, tindran una reducció del 75 % de la cotització durant la situació d’incapacitat temporal dels treballadors que hagin complert seixanta-dos anys.

Quins requisits haig de complir per accedir a la jubilació demorada?

Són tres i han de complir-se en el moment de la sol·licitud:

 • Haver cotitzat, com a mínim, quinze anys a la Seguretat Social.
 • No haver complert setanta anys.
 • Tenir complerta l’edat mínima de jubilació ordinària per a l’any en curs.

Existeix algun tipus de limitació?

Aquesta jubilació és incompatible amb altres modalitats com l’activa, la flexible o, lògicament, l’anticipada.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.
JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.