Obligacions que no s’han d’oblidar en matèria de protecció de dades

Hi ha alguns aspectes fonamentals que preveu la normativa en protecció de dades que no podem oblidar. El responsable del tractament de dades ha de complir i garantir el compliment de les obligacions i normes en matèria de protecció de dades.

Devem recordar-li que el responsable del tractament de dades ha de complir i garantir el compliment de les obligacions i normes en matèria de protecció de dades.

A continuació, procedim a analitzar, a grans trets, les principals obligacions i deures que existeixen en matèria de protecció de dades:

  1. Es tracta d’obligacions només dirigides a les persones jurídiques?

És comú pensar que els deures relacionats amb la protecció de dades només són preceptius per a les empreses. Això no és així, perquè la mateixa Llei de protecció de dades obliga a mantenir el seu compliment a totes les persones físiques (particulars o autònoms) i jurídiques que posseeixin dades de caràcter personal.

  1. Quines dades es consideren de caràcter personal?

S’entén que són “dades personals” qualsevol classe d’informació relativa a una persona física viva, identificada o identificable. En aquest sentit ens referim a totes aquelles dades que permeten identificar una determinada persona, com són el nom i cognoms, adreça, telèfon, número d’identitat, data de naixement, etc.

Les dades personals solen agrupar-se en fitxers, que poden ser automatitzats o no en funció de si es troben en suport informàtic o físic. Funcionen com a bases de dades encarregades de recollir de forma organitzada tot aquest tipus de dades.

  1. Quines obligacions concretes imposa la llei?

Algunes de les principals obligacions són les següents:

  • Que les dades personals que es recullin siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitat per la qual s’han obtingut.
  • Que es presti la corresponent informació sempre que s’utilitzin formularis o altres documents que continguin dades personals (el tractament concret del fitxer, l’obligatorietat o no de respondre les preguntes plantejades i les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, entre altres aspectes).
  • Que es presti de manera inequívoca el consentiment de l’afectat enfront del tractament de les seves dades personals, tret que la llei estableixi el contrari. Aquest consentiment podrà ser revocable sempre que existeixi una causa que ho justifiqui.
  • Que tot intervinent de qualsevol fase del tractament de dades personals mantingui el degut secret professional respecte d’aquestes.
  1. Què succeeix en cas d’incompliment?

Si no se seguís amb les esmentades obligacions, la normativa de protecció de dades preveu sancions que poden oscil·lar des dels 600 fins als 600.000 euros, en funció del grau d’incompliment i de dades tractades.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.