Obligacions fiscals abril – maig 2022

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril i maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

ABRIL

Des del 6 d’abril fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

Presentació per Internet de les declaracions de renda 2021 i patrimoni 2021

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

Fins al 20 d’abril

RENDA I SOCIETATS

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  • Març 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Primer trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
 • Pagaments fraccionats renda
 • Primer trimestre 2022:
 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131
 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
 • Exercici en curs:
 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

IVA

 • Març 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Març 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Gener 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2022: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2022 Activitats V1, F1 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2022. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Març 2022. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2021. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 585
 • Any 2021. Autoliquidació anual: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Primer trimestre 2022: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Març 2022: 604

 

MAIG

Des del 5 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2021

Fins al 2 de maig

IVA

 • Març 2022. Autoliquidació: 303
 • Març 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Març 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2022: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Primer trimestre 2022: 179

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Primer trimestre 2022. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 • Primer trimestre 2022: 235

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Primer trimestre 2022: 490

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Abril 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Abril 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2022: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Abril 2022. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2022. Autoliquidació: 587

IMPOSTOS SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Abril 2022: 604

Fins al 30 de maig

IVA

 • Abril 2022. Autoliquidació: 303
 • Abril 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Abril 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

 • Any 2021: 289

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTATUNIDENQUES

 • Any 2021: 290

 

Consulti els nostres serveis aquí.
JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.