Nous obligats de relacionar-se electrònicament amb l’AEAT

Hisenda estendrà l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a tots els professionals, autònoms i persones físiques que tignuin algun tipus d’activitat econòmica, entre els quals inclou els autònoms en mòduls. Així ho vol establir el Reial decret pel qual es regulen supòsits de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics per a determinats procediments i uns certs col·lectius en l’àmbit de l’AEAT.

El Ministeri d’Hisenda ha publicat un Reial decret sotmès a informació pública fins al 30 de juny que regularà els supòsits de notificacions i comunicacions obligatòries per mitjans electrònics per a determinats procediments i certs col·lectius en l’àmbit de l’AEAT.

Entre les novetats, les persones incloses en el cens de professionals, empresaris i retenidors estaran obligades a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions de l’AEAT, d’acord amb el Reial decret.

Estaven obligats per aquesta relació, que requereix una comprovació constant de la bústia de notificacions i donar-se per assabentat a deu dies naturals que l’AEAT pengi una notificació, els professionals col·legiats, en general emparats per societats i despatxos amb mitjans, però ara l’AEAT planteja ampliar-la a les persones físiques amb activitats econòmiques, per petites que siguin. En aquest grup s’inclou als autònoms en mòduls.

Relació electrònica obligatòria

Conforme al citat Reial decret, sotmès a informació pública el passat 3 de juny de 2022, estaran obligades a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions administratives que en l’exercici de les seves competències els dirigeixi l’AEAT, les següents persones físiques:

a) Les que estiguin inscrites en el Registre de grans empreses regulat per l’article 3.5 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària (RPGI).

b) Les que estiguin inscrites en el Registre de devolució mensual, regulat en l’article 30 del Reglament de l’IVA (RIVA.)

c) Les que estiguin inscrites en el Registre de representants duaners previst en l’article 4.1.c) del Reial decret 335/2010.

d) Les que estiguin inscrites en el Registre d’apoderaments de l’AEAT com apoderats per a la recepció de comunicacions i notificacions i en el Registre Electrònic de l’Administració General de l’Estat.

e) Les que, no estant incloses en les lletres anteriors, estiguin incloses en el cens de professionals, empresaris i retenidors regulat en l’article 5 del (RPGI).

f) Els administradors concursals.

Exclusió de la relació electrònica obligatòria

Si els obligats a relacionar-se electrònicament amb l’AEAT, deixessin de complir les condicions de relació electrònica obligatòria, seran exclosos del sistema de relació electrònica obligatòria si ho sol·liciten expressament a través de model normalitzat presentat per mitjans electrònics a la seu de l’AEAT.

L’AEAT resoldrà en un mes sobre la sol·licitud i, en cas d’estimar-la, indicarà la data d’efectivitat de l’exclusió que no podrà excedir d’un mes des de la data de resolució.

Si no resol expressament en el termini d’un mes, l’obligat deixa d’estar inclòs en el sistema de relacions electròniques obligatòries.

Sistema de notificació electrònica de l’AEAT

L’AEAT practicarà notificacions electròniques a les persones i entitats compreses en aquest Reial decret en la forma prevista en l’article 42.5 RD 203/2021 com a norma general.

Es regulen unes especialitats per a la pràctica de notificacions i comunicacions electròniques per l’AEAT en els articles 4 i 5 del nou RD, en els següents supòsits:

  • Que el destinatari sigui un determinat obligat tributari, però es tracti de procediments tramitats col·lectivament en afectar una pluralitat d’obligats tributaris.
  • Necessitats d’immediatesa o celeritat del procediment.
  • En el cas d’atorgament de poder.
  • Casos en els quals les comunicacions i notificacions es dirigiran al titular de l’autorització.

L’AEAT certificarà la notificació d’un acte a través del sistema de notificació electrònica.

Dies sense notificacions electròniques

L’article 6 del RD recull la possibilitat d’assenyalar un màxim de trenta dies en cada any natural en els quals no es posaran notificacions en el sistema de notificació electrònica i la seva excepcionalitat possible i residual.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.