Les claus dels drets adquirits o condicions més beneficioses en l’àmbit laboral

En el context laboral, els drets adquirits representen un pilar essencial per a la protecció i estabilitat dels treballadors. Aquests drets, també coneguts com a condicions més beneficioses, asseguren que les condicions laborals una vegada concedides no puguin ser modificades unilateralment en perjudici del treballador.

En el món laboral, es consideren drets adquirits del treballador, aquelles condicions de treball que l’empresari aplica als seus treballadors, sent aquestes més favorables que les reconegudes en el seu conveni col·lectiu, Estatut dels Treballadors, disposicions legals o contracte laboral.

L’aplicació dels drets adquirits apareix regulada en l’art. 3.1.c de l’ET i poden ser reconeguts de manera unilateral per l’empresari i també poden ser acordats entre les parts.

En aquesta circular tractarem d’aclarir la naturalesa dels drets adquirits, la seva consolidació i les vies legals disponibles per a la seva protecció o modificació.

Què són els drets adquirits?

Els drets adquirits en l’entorn laboral són beneficis o condicions que els treballadors han obtingut durant la relació laboral, ja sigui per concessió explícita de l’empresari o per la pràctica continuada i consistent. Exemples d’aquests poden incloure un salari superior al conveni, més dies de vacances, jornades reduïdes, entre altres.

Consolidació dels drets adquirits

Perquè un benefici es consideri un dret adquirit consolidat, és essencial considerar la repetició temporal del benefici, la voluntat clara de l’empresari de concedir-lo, i que suposi una millora sobre les condicions estàndard establertes per contracte o conveni. La jurisprudència ha emfatitzat que no existeix un termini fix per a la consolidació, però sí que es requereix una continuïtat i millora evident en els termes laborals de l’empleat.

Reconeixement legal dels drets adquirits

L’Estatut dels Treballadors (ET), en l’article 3.1, estableix els drets adquirits com un mecanisme de protecció al treballador, garantint que les condicions de treball no poden ser alterades en detriment del ja concedit sense un acord clar o situacions excepcionals justificades.

Una de les claus per ser considerat com a dret adquirit és que es porti gaudint de manera continuada d’un dret determinat.

No obstant això, com ha establert la jurisprudència en la sentència del Tribunal Suprem de 7 de juliol de 2010 o de 22 de setembre de 2011, la mera persistència o repetició en el temps no és causa suficient, sinó que és necessari que aquesta actuació persistent en el temps determini la voluntat de l’empresari de concedir el dret de manera indefinida.

Un exemple molt típic d’una condició més beneficiosa és el lliurament per part de l’empresa d’una cistella de Nada, tal com ha reiterat la jurisprudència en diverses ocasions.

Protecció dels drets adquirits

Accions del treballador

 • Negociació directa: primera instància de resolució de conflictes.
 • Inspecció de treball: si la negociació no prospera, es pot recórrer a la inspecció de treball per denunciar incompliments.
 • Acció judicial: com a últim recurs, el treballador pot iniciar una demanda judicial per a la protecció dels seus drets.

Revocació de drets per l’empresa

 • Modificació substancial de condicions: cal una justificació vàlida i notificació prèvia.
 • Acord mutu: els drets poden ser revocats si existeix un acord entre les parts.
 • Compensació i absorció: millores poden ser absorbides per increments obligatoris derivats de canvis en la legislació o el conveni.

Què pot fer el treballador davant la pèrdua d’un dret adquirit?

En el supòsit d’una modificació substancial de les condicions de treball que afecti la pèrdua de drets adquirits, el treballador té l’opció de:

 • Impugnar la modificació en seu judicial en el termini de vint dies des de la seva notificació, mitjançant la corresponent demanda.
 • Sol·licitar l’extinció del contracte, sempre que els drets adquirits afectats siguin els recollits en l’art. 41.1 de l’ET.

Per a la impugnació de la modificació en seu judicial, a l’ésser un procediment especial, no requereix papereta de conciliació prèvia, amb la qual cosa, directament es pot interposar la demanda en seu judicial.

Llista de control per a la gestió de drets adquirits

 •  Verificar l’existència de beneficis reiterats i el seu reconeixement com a drets adquirits.
 •  Avaluar la legalitat de les condicions laborals actuals enfront dels estàndards del contracte i el conveni.
 •  Consultar amb representants legals abans de procedir a la modificació de qualsevol dret adquirit.
 •  Notificar adequadament a totes les parts involucrades sobre canvis proposats o necessaris segons la situació econòmica i legal de l’empresa.
 •  Assegurar-se que totes les modificacions es facin de conformitat amb els requisits legals i amb el respecte degut als drets dels treballadors.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFADejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.