Les claus del dret d’informació del soci en una societat limitada

A partir del moment en què s’hagi convocat la junta general, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, l’informe de gestió dels comptes, així com l’informe del corresponent auditor sobre el balanç, el compte de resultats i la memòria de l’exercici. Haurà de quedar constància d’aquest dret en el document de convocatòria de la reunió.

Com bé sabem, el soci és aquella persona que realitza una aportació del capital social constituent de l’empresa, o qui en una incorporació posterior hi participa a través d’una ampliació de capital. La creació d’aquesta condició dota al soci d’unes certes responsabilitats i drets, entre els quals destaca el dret d’informació, tal com s’estableix en la Llei de societats de capital.

D’aquest es desprèn que, independentment de la quota de participació que ostenti el soci en l’empresa, tindrà dret a l’accés de documentació que tingui relació amb els temes i acords que es discuteixin a la junta general d’accionistes, així com en les assemblees de govern que se celebrin. En aquest sentit, l’òrgan d’administració estarà obligat a facilitar la informació que li requereixi el soci, sempre que s’efectuï de manera coherent, és a dir, que el soci no sol·liciti verbalment, per exemple, la redacció d’un informe, i sense l’antelació suficient a la celebració de la junta. En aquests casos, l’òrgan d’administració podrà posposar, per un termini raonable, el lliurament d’aquest informe.

En aquesta mateixa línia, també és important esmentar que, a partir del moment en què s’hagi convocat la junta general, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, l’informe de gestió dels comptes, així com l’informe del corresponent auditor sobre el balanç, el compte de resultats i la memòria de l’exercici. Haurà de quedar constància d’aquest dret en el document de convocatòria de la reunió.

El dret d’informació també implica que, durant el transcurs de reunions i juntes, els socis tindran dret a fer preguntes, així com a sol·licitar els aclariments i informació pertinent que requereixin sobre els punts concrets de què tracti la reunió.

A manera de concreció, la mateixa Llei de societats de capital preveu que, quan es convoqui una junta per a la modificació dels estatuts socials de societat limitada, tots els socis tindran dret a examinar al seu domicili social el text complet de la modificació que s’hagi proposat.

Arribats a aquest punt cal esmentar que el dret d’informació no és absolut, sinó que en uns certs casos es podrà limitar quan es donin les següents situacions:

  • Quan existeixi obstacle de mala fe per part del soci en l’ús de la informació que vol obtenir.
  • Quan la participació del soci o socis que sol·licitin la informació no assoleixi el 25% del capital social de l’empresa.
  • Quan l’òrgan d’administració consideri que la informació requerida no té cap mena de relació amb els aspectes tractats en la junta general a la qual faci referència.

Finalment, en cas de considerar que s’ha vulnerat el dret d’informació, el soci tindrà l’opció d’exigir la corresponent acta notarial de la junta que s’hagi celebrat, arribant fins i tot a poder-la aportar en cas que concorregués un posterior procediment judicial.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.