L’entitat bancària pot no atendre una ordre per pagar un rebut?

L’entitat bancària pot no atendre una ordre per pagar un rebut en determinades circumstàncies. El rebuig d’un deute domiciliat pot ser a iniciativa de l’entitat de l’ordenant o pel mateix ordenant, sempre abans que s’hagi produït l’abonament en el compte del beneficiari. Alguna de les causes per les quals es pot produir el rebuig de l’ordre de pagament poden ser per exemple: IBAN del compte incorrecte, compte cancel·lat o compte bloquejat, el compte no admet deutes directes per raons normatives, etc.

Com ja deu saber l’ordre de domiciliació bancària consisteix en un model o document amb el qual autoritza la seva entitat al fet que procedeixi de manera automàtica al pagament de les seves despeses quan arribi l’instant d’abonar-les. Aquest mètode de pagament se sol emprar per a respondre al càrrec de despeses recurrents o periòdiques.

Rebuig en l’execució d’una ordre de pagament pel banc

Es pot donar el cas que l’entitat bancària rebutgi l’execució d’una ordre de pagament. D’acord amb l’article 51 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera, si el proveïdor de serveis de pagament rebutja executar una ordre de pagament o iniciar una operació de pagament, s’ha de notificar a l’usuari de serveis de pagament aquesta negativa, els seus motius i el procediment per a rectificar els possibles errors de fet que l’hagin motivat, tret que una altra norma en prohibeixi la notificació.

Atenció. La notificació es realitzarà o farà accessible de la manera convinguda com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins del termini d’execució al qual es refereix l’article 55 (com a màxim al final del dia hàbil següent. No obstant això, el termini assenyalat es pot prolongar en un dia hàbil per a les operacions de pagament iniciades en paper).

El contracte marc pot contenir una clàusula que permeti al proveïdor de serveis de pagament cobrar una comissió raonable per aquesta notificació quan la negativa estigués objectivament justificada.

En cas que es compleixin totes les condicions fixades en el contracte marc entre l’ordenant i el proveïdor de serveis de pagament gestor del compte, aquest no es pot negar a executar una ordre de pagament autoritzada, amb independència que hagi estat iniciada per l’ordenant, per compte d’ell per un proveïdor de serveis d’iniciació de pagaments, per un beneficiari o a través d’aquest, tret que el prohibeixi una disposició normativa.

Les ordres de pagament l’execució de les quals hagin estat rebutjades no es consideraran rebudes.

Banc d’Espanya: causes per les quals es pot produir el rebuig de l’ordre

Segons ens indica el Banc d’Espanya, l’entitat pot no atendre una ordre per pagar un rebut en determinades circumstàncies.

El rebuig d’un deute domiciliat pot ser a iniciativa de l’entitat de l’ordenant o pel mateix ordenant, sempre abans que s’hagi produït l’abonament en el compte del beneficiari.

Alguna de les causes per les quals es pot produir el rebuig de l’ordre de pagament són:

  • IBAN del compte incorrecte
  • Compte cancel·lat o compte bloquejat
  • El compte no admet deutes directes per raons normatives
  • Format de fitxer incorrecte
  • Saldo insuficient
  • Operació duplicada, mandat no vàlid o inexistent
  • Defunció del deutor
  • Rebuig del deutor (ordre de no pagar el rebut).

Recordi que en cas de rebuig, l’entitat haurà de notificar-nos les circumstàncies del rebuig perquè puguem rectificar els errors.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.