Fi de l’obligatorietat de l’ús de les màscares en espais interiors amb caràcter general des del 20 d’abril

Al BOE del 20 d’abril de 2022 s’ha publicat el Reial decret 286/2022, que posa fi a l’ús de màscares en interiors, excepte en determinats casos, com en hospitals o el transport públic.

Al BOE del 20 d’abril de 2022 s’ha publicat el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, amb entrada en vigor aquest mateix dia. És a dir, des de dimecres passat dia 20 d’abril de 2022 i després de gairebé set-cents dies sent obligatori el seu ús en interiors, la màscara deixarà de ser obligatòria.

No obstant això, en aquest RD 286/2022 s’estableixen els àmbits en els quals la màscara continuarà sent obligatòria. No obstant això, es recomana per a totes les persones amb més vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 que es mantingui l’ús de màscara en qualsevol situació en la qual es tingui contacte prolongat amb persones en una distància menor d’1,5 metres.

Per això, es recomana un ús responsable de la màscara en els espais tancats d’ús públic en els quals les persones transiten o romanen un temps prolongat. Així mateix, es recomana l’ús responsable de la màscara en els esdeveniments multitudinaris. En l’entorn familiar i en reunions o celebracions privades, es recomana un ús responsable en funció de la vulnerabilitat dels participants.

En l’entorn laboral, amb caràcter general, no serà preceptiu l’ús de màscares. No obstant això, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que s’hagin d’implantar al lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de màscares, si així es derivés de la referida avaluació.

Obligatorietat de l’ús de la màscara des del 20 d’abril de 2022

Als centres, serveis i establiments sanitaris (farmàcies, per exemple), ja que són àmbits on pot haver-hi una concentració més elevada de persones vulnerables en les quals el risc de malaltia greu és més gran i, d’altra banda, on la probabilitat de transmissió és més alta, ja que són llocs on pot haver-hi un nombre més elevat de persones amb infeccions respiratòries transmissibles, a més de la COVID-19.

En segon lloc, s’ha d’atendre a la situació específica dels centres sociosanitaris i, en particular, de les residències d’ancians. En aquests centres, la probabilitat de transmissió també és elevada, sobretot davant l’aparició de brots, amb un alt impacte en incidir sobre les persones vulnerables. Atès que la institució constitueix el domicili de les persones que hi resideixen, l’ús permanent de la màscara n’afectaria el benestar, i es valora també que les persones que es troben dins de la institució tancada no són la font d’infecció, a diferència dels treballadors i visitants en contacte amb l’exterior, que poden ser els agents que introdueixin el virus.

Finalment, als mitjans de transport, es concentra molta població en espais petits, amb poca distància interpersonal, a vegades durant llargs períodes de temps. Si bé molts transports compten amb bons sistemes de ventilació dotats amb filtres d’alta eficiència, aquesta ventilació no sempre està garantida en tots ells. És per això que, en aquest àmbit, la probabilitat de transmissió en absència de màscara pot ser elevada, amb un impacte moderat tenint en compte la diversitat de persones exposades, entre les quals n’hi podria haver de vulnerables. Es manté per tant l’obligatorietat en el transport aeri, per ferrocarril o per cable, en el transport públic de viatgers i en els espais tancats de vaixells i embarcacions, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. No obstant això, s’ha considerat que aquesta obligació d’utilització de la màscara no s’ha de mantenir per a les andanes i estacions de viatgers.

Les persones de sis anys en endavant estan obligades a utilitzar les màscares en els següents supòsits:

a) En els centres, serveis i establiments sanitaris segons el que s’estableix en el Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, per part dels treballadors, dels visitants i dels pacients amb excepció dels ingressats quan romanguin a la seva habitació.

b) En els centres sociosanitaris, els treballadors i els visitants quan estiguin en zones compartides.

c)En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers. En els espais tancats de vaixells i embarcacions en els quals no sigui possible mantenir la distància d’1,5 metres, excepte en les cabines, quan siguin compartides per nuclis de convivents.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.