Es pot designar una persona estrangera com a administradora d’una societat mercantil espanyola?

La Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) va establir l’obligació que qualsevol administrador estranger nomenat com a tal en una societat espanyola, ha de disposar de NIE (número d’identificació d’estranger), per poder accedir al càrrec

En alguna ocasió pot ser que li hagi sorgit el dubte de si és possible designar una persona estrangera com a administrador d’una societat mercantil espanyola.

Si ens fixem en la Llei de societats de capital, veiem com s’estableix que els administradors d’una societat poden ser tant persones físiques com jurídiques, sense especificar cap determinació pel que refereix a la nacionalitat.

No va ser fins a la Resolució de 18 de gener de 2012 de la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) quan es van especificar una sèrie de qüestions sobre el tema. A través d’aquesta resolució es va establir l’obligació que qualsevol administrador estranger nomenat com a tal en una societat espanyola, ha de disposar de NIE (número d’identificació d’estranger), per poder accedir al càrrec.

Aquesta obligatorietat estava argumentada per diferents aspectes, com és pel fet que els administradors de la societat són els responsables subsidiaris de les obligacions tributàries de l’empresa, tal com estableix la Llei General Tributària. En aquesta mateixa línia, i d’acord amb la Llei de societats de capital, també ho són dels actes antijurídics de l’òrgan d’administració. A més, la mateixa resolució va basar la seva decisió també en el que s’estableix en el Reial decret 1065/2007, on es determina que les persones físiques estrangeres tindran un número d’identificació fiscal per a les seves relacions de naturalesa o transcendència tributària.

És a dir, una persona que no posseeixi la nacionalitat espanyola també podrà ser administradora d’una societat domiciliada a Espanya, sempre que disposi d’un NIE, encara que no resideixi en territori espanyol.

El problema pot sorgir quan el ciutadà estranger no té NIE, ja que la seva tramitació i emissió sol demorar-se en el temps.  Doncs bé, aquesta identificació fiscal de la persona estrangera també és possible mitjançant el document que expedeix l’AEAT com a NIE provisional, que té una vigència de tres mesos i es pot emetre amb caràcter immediat. No obstant això, es tracta d’un document amb efectes merament tributaris, per la qual cosa no serveix per identificar-se davant altres agents (bancs, policia, notari, etc.), però li servirà per poder inscriure el nomenament i començar a operar.

Atenció. Des d’un punt de vista formal, la llei requereix que, quan es designi un estranger, en el mateix document en el qual consti el nomenament (per exemple, l’escriptura notarial) es faci constar la seva nacionalitat. Per evitar problemes amb el Registre Mercantil, haurà d’indicar també el NIE; en cas contrari, el càrrec no es podrà inscriure.

Arribats a aquest punt, és molt comú preguntar-se a quin règim s’haurà d’acollir aquest subjecte, si com a treballador autònom o sota el règim general de la Seguretat Social. En la major part dels casos aquests subjectes s’acullen al RETA (règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social), encara que només serà preceptiu en una sèrie de situacions:

  • Quan el càrrec d’administrador sigui remunerat.
  • Quan l’administrador també sigui soci i posseeixi almenys la meitat del capital, tenint així un control efectiu en la societat.
  • Quan sigui administrador i soci amb una participació igual o superior a un terç del capital social de la societat.
  • Quan exerceixi funcions de direcció en la societat, disposant d’almenys un 25 % de les participacions socials.

En cas que es tracti d’algun d’aquests casos i que no es compleixi amb l’esmentada obligació, les possibles infraccions recaurien del tot cap a l’administrador estranger, sense que es puguin veure afectats els altres socis o la mateixa societat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.