En què consisteix el dret de desistiment dels consumidors

El consumidor ha de comunicar a l’empresari la voluntat de desistir en el termini de catorze dies naturals (s’ha de tenir en compte la data d’expedició de la declaració de desistiment). Aquest termini comença a computar-se a partir de l’endemà a la formalització del contracte en el cas dels contractes de serveis i a partir de l’endemà de la possessió material dels béns en el cas dels contractes de venda.

El dret de desistiment és la facultat que s’atorga a un consumidor perquè pugui deixar sense efecte el contracte que s’hagi formalitzat amb l’empresari. Pot ser de dos tipus:

 • Dret de desistiment legal. És obligatori en la contractació a distància i fora de l’establiment comercial.
 • Dret de desistiment contractual. El poden oferir els empresaris de manera voluntària.

L’empresari haurà d’informar per escrit en el document contractual, de manera clara, comprensible i precisa, del dret de desistir del contracte i dels requisits i conseqüències del seu exercici. També ha de lliurar un document de desistiment que expressi el nom i adreça a qui s’ha d’enviar i les dades d’identificació del contracte i dels contractants.

El consumidor ha de notificar aquesta voluntat a l’altra part contractant en el termini establert per a l’exercici d’aquest dret, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització.

Termini

El consumidor ha de comunicar a l’empresari la voluntat de desistir en el termini de catorze dies naturals (s’ha de tenir en compte la data d’expedició de la declaració de desistiment).

Aquest termini comença a computar a partir de l’endemà de la formalització del contracte en el cas dels contractes de serveis i a partir de l’endemà de la possessió material dels béns en el cas dels contractes de venda.

Consumidors i vendes a distància

Desistiment. Els seus clients són consumidors (és a dir, ni empreses ni autònoms que comprin productes per a la seva activitat econòmica), per la qual cosa, en les vendes per Internet, vostè sempre els informa que poden exercir un dret de desistiment en el termini de catorze dies, sense necessitat d’al·legar cap motiu (i prèvia devolució del producte).

Recordi que, si no informa d’aquest dret, el termini de catorze dies s’incrementa fins a un any a partir de l’últim dia d’aquest termini.

Excepcions al dret de desistiment

Quant als béns, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que:

 • S’hagin personalitzat.
 • Puguin danyar-se amb rapidesa.
 • Estiguin precintats i no siguin aptes per a la devolució per raons de salut o d’higiene o que s’hagin desprecintat després del lliurament.
 • S’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 • El preu depengui de les fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pot controlar i que es puguin produir durant el termini d’exercici del dret de desistiment.
 • Siguin premsa diària, publicacions periòdiques o revistes (excepte que siguin de subscripció).
 • Es tracti de continguts digitals sense suport material (CD i DVD).

En el cas de la prestació de serveis, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que:

 • S’hagin prestat i executat de manera completa (si s’han començat a prestar es poden desistir, però cal satisfer la part corresponent als serveis prestats).
 • El preu depengui de les fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pot controlar i que es puguin produir durant el termini d’exercici del dret de desistiment.
 • Contractes en els quals el consumidor hagi sol·licitat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent.
 • Contractes subscrits mitjançant subhasta pública.
 • Serveis d’allotjament per a fins diferents del d’usar el lloc com a habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

En rebre la sol·licitud…

Revisi els terminis. Quan rebi la sol·licitud de desistiment, verifiqui que no hagin passat més de catorze dies (inclosos festius i caps de setmana) entre la data de recepció de la comanda i la data en la qual el client hagi enviat la comunicació de desistiment (no la data en la qual vostè l’hagi rebut).

Devolució. El consumidor haurà de retornar el producte dins dels catorze dies següents a la comunicació, excepte si es va pactar una altra cosa o si, per la naturalesa del producte, no és possible la devolució per correu (en aquest cas, vostè s’haurà d’ocupar de recollir-lo, a càrrec seu). Anotació.  El consumidor es fa càrrec de les despeses de devolució, tret que vostè les hagi assumit o no l’hagi informat prèviament d’aquest fet.

Reemborsament. La llei li permet retenir les quantitats abonades pel seu client fins que rebi el producte (o fins que el client aporti la prova de la devolució; el que sigui primer). Però, una vegada això s’esdevingui, efectuï el reemborsament sense dilació, i com a màxim dins del termini de catorze dies. En cas contrari, podrien exigir-li el doble de la quantitat lliurada, més una indemnització.

Revisi el producte. Quan li arribi el producte, comprovi que es troba en bon estat i que no hi ha hagut una mala manipulació pel client. El client només pot manipular i inspeccionar el producte com ho faria en un establiment comercial abans de la compra.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.