Els ingressos obtinguts un cop cessada l’activitat s’imputen com a rendiments de l’activitat en l’IRPF

La Direcció General de Tributs ha aclarit que no existeix obligació d’estar d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors per obtenir ingressos d’una activitat econòmica quan aquesta ja havia cessat.

És habitual que a l’hora de dur a terme el tancament d’un negoci o a cessar en l’exercici d’una activitat quedin factures pendents tant per cobrar com per pagar.

En el cas de les persones jurídiques, això es resoldrà a través de les corresponents fases de liquidació i extinció de la personalitat jurídica.

En el cas de les persones físiques, no obstant això, l’única cosa que cal realitzar és la presentació del model 036 o 037 sol·licitant la baixa del cens d’empresaris i no exercir l’activitat a partir d’aquest moment.

Com diem, el més habitual és que quedin factures per cobrar o abonar a la data de finalització de l’activitat. Doncs bé, sobre aquesta qüestió s’ha pronunciat la Direcció General de Tributs en la consulta vinculant (V3157-21), de 21 de desembre de 2021, en disposar que no serà necessari estar donat d’alta en l’esmentat cens i l’única implicació en l’IRPF del professional que ha deixat d’exercir l’activitat és que haurà de tributar per rendiments d’activitats econòmiques:

«L’obligació d’efectuar pagaments fraccionats per part d’aquells contribuents que desenvolupin activitats econòmiques es recull en l’article 99 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (BOE de 29 de novembre), que en l’apartat 7 del qual es disposa el següent:

7. Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques estaran obligats a efectuar pagaments fraccionats a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques, autoliquidant i ingressant el seu import en les condicions que reglamentàriament es determinin.

Ara bé, el consultant com que no exerceix l’activitat econòmica en el moment de l’abonament de tals ingressos (octubre o novembre segons manifesta en l’escrit de consulta) no estarà obligat a donar-se d’alta en el cens d’empresaris per l’activitat duta a terme, ni complir les obligacions formals exigides en l’IRPF als empresaris, entre les quals es troba l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats.

I això amb independència que aquests ingressos s’hauran d’incloure com a rendiments d’activitats econòmiques en la declaració de l’IRPF corresponent al període impositiu 2021».

Veiem com s’eximeix al professional que ha deixat d’exercir l’activitat del compliment de les obligacions formals associades al desenvolupament de l’activitat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.