Els crèdits privilegiats en el concurs de creditors

En el moment en què una empresa es troba en situació de concurs, la fase de classificació dels seus crèdits és de gran importància, perquè determinarà les quantitats que en major o menor mesura podran reclamar els creditors, així com la seva ordre de pagament. Els crèdits privilegiats tenen preferència per a la seva satisfacció per sobre d’una altra mena de crèdits.

En el moment en què una empresa es troba en situació de concurs, la fase de classificació dels seus crèdits és de gran importància, perquè determinarà les quantitats que en major o menor mesura podran reclamar els creditors, així com la seva ordre de pagament.

Centrant-nos en els crèdits privilegiats, hem de tenir en compte que es tracta d’una categoria de crèdits que té preferència per a la seva satisfacció per sobre d’una altra mena de crèdits. En primer lloc, s’hauran de pagar els crèdits contra la massa, seguits després dels crèdits amb privilegi especial, els crèdits amb privilegi general i al final els crèdits ordinaris i subordinats.

Es tracta d’una classe de crèdits que han estat qualificats de privilegiats per l’administració concursal, qui establirà també el dret a vot i en cas que no hi hagi aprovació del conveni, l’ordre de preferència per a la liquidació de la massa activa.

Existeixen dues categories diferents dins d’aquesta tipologia de crèdits:

  • Els que estiguin afectats per un privilegi: es tracta dels crèdits que compten amb garanties sobre actius del concurs, com poden ser hipoteques, peces o pignoracions.
  • Els que estiguin afectats per un privilegi general: que són una sèrie de crèdits protegits per la mateixa Llei concursal, però que, a diferència dels anteriors, afecten la totalitat de la massa, com els crèdits amb treballadors o els crèdits enfront d’entitats públiques (en un 50 %).

Quan es tracti de crèdits amb privilegi especial, el valor del crèdit estarà limitat pel valor raonable del bé o dret sobre el qual s’hagi constituït la garantia, que s’haurà de determinar d’acord amb el que s’estableix en la Llei concursal. A tall d’exemple, si ens centrem en un bé immoble subjecte a una hipoteca, el valor raonable estarà determinat per una taxació particular homologada pel Banc d’Espanya.

Una vegada s’hagi determinat el valor raonable, amb la condició de calcular el límit del privilegi especial, s’hauran de realitzar una sèrie de deduccions: el 10 % del valor raonable del bé o dret sobre el qual estigui constituïda la garantia, així com l’import dels crèdits pendents que gaudeixin de garantia preferent sobre el mateix bé o dret.

Per acabar, i pel que refereix als drets dels titulars d’aquesta classe de crèdits, diferiran en funció de la categoria de què es tractin. En cas de crèdits amb privilegi especial, els titulars tindran dret d’assistència i vot en la junta de creditors, i fins i tot podran formar part de l’administració concursal o adherir-se a la proposta anticipada de conveni. Tindran un tracte diferent els crèdits amb privilegi general, ja que només representaran el dret de cobrament preferent sobre els altres crèdits ordinaris i subordinats.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.