El pla d’igualtat serà obligatori a partir del 7 de març per a empreses de més de 50 empleats

Li recordem que el pròxim 7 de març finalitza el termini transitori per a les empreses de més de 50 treballadors que han de comptar amb l’aprovació d’un pla d’igualtat.

Li recordem que al BOE del 7 de març de 2019 es va publicar el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes, com per exemple estendre l’exigència de redacció dels plans d’igualtat a empreses de cinquanta o més treballadors.

La norma va establir un termini de tres anys perquè les empreses de més de 50 treballadors elaborin i apliquin un pla d’igualtat (2022), dos anys per a les d’entre 100 i 150 empleats (2021) i un any per a aquelles amb una plantilla superior a 150 persones (2020).

Ara entrem en temps de descompte per complir l’obligació de registrar un pla d’igualtat. Com hem assenyalat, aquesta obligació s’ha donat per trams, i en aquest 2022 arriba l’últim, amb data límit el 7 de març: llavors, totes les empreses que superin la franja d’una plantilla amb més de 50 persones, hauran d’haver elaborat el seu propi pla i haver-lo registrat al REGCON (registre de convenis col·lectius).

Els plans d’igualtat són un conjunt ordenat de mesures que adopten empreses i organitzacions per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i per eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s’han d’adoptar i les accions concretes per assolir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats i són obligatoris per a determinades empreses.

L’elaboració d’un pla d’igualtat, és un procés de negociació que inicia amb la constitució d’una comissió, integrada per la representació legal dels treballadors (RLT) i la representació de l’empresa.

Atenció. Li recordem que el pla d’igualtat serà obligatori a partir del 7 de març de 2022 per a les empreses que tinguin entre 50 i 100 treballadors.

Per elaborar el pla d’igualtat, el primer pas és realitzar un diagnòstic de la situació actual de l’empresa, i si pot ser una anàlisi de la seva evolució més recent, amb l’objectiu de conèixer quines són les bones pràctiques que es poden potenciar i comunicar dins i fora de l’organització, i quines són les possibles àrees de millora. En aquest diagnòstic s’han de cobrir les següents matèries: processos de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball (inclosa l’auditoria salarial entre homes i dones), exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, la infrarepresentació femenina, retribucions i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Un cop s’hagi fet un diagnòstic exhaustiu, derivarà de les seves conclusions un pla d’acció a realitzar en un termini màxim de quatre anys, que cobrirà les diferents àrees en les quals s’han detectat desequilibris. Des de la seva posada en funcionament, s’haurà d’iniciar un procés de seguiment i avaluació que permeti avaluar el rendiment de les accions, i, en cas de ser necessari, realitzar els ajustos pertinents per assolir els objectius estipulats dins del termini.

Quines sancions pot tenir l’empresa si no té fet el pla d’igualtat?

L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros. D’altra banda, quan l’obligació d’acomplir el pla d’igualtat sigui per exigència de l’autoritat laboral (Inspecció de Treball) la normativa ho considera com a falta molt greu i, en aquest cas, la sanció pot ser de 6.251 a 187.515 euros.

A més de sancions accessòries com les següents:

a) Pèrdua automàtica dels ajuts, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció, i

b) Exclusió automàtica de l’accés a aquests beneficis durant sis mesos.

A més, en virtut de la Llei de contractes del sector públic, les empreses que no tinguin un pla d’igualtat o que no el compleixin no podran contractar amb l’administració pública.

Per tant, instem les empreses a complir en termini amb aquesta obligació legal, ja que per contra podrien enfrontar-se a multes econòmiques de fins a 187.515 € o a una pèrdua automàtica d’ajuts, bonificacions o beneficis de l’aplicació dels programes d’ocupació, entre altres sancions. Però, sobretot, perdrien l’oportunitat d’utilitzar aquesta eina que són els plans d’igualtat, com una palanca de canvi i un full de ruta estratègic que tindrà un impacte positiu directe en la seva gestió dels RH, la seva comunicació amb els grups d’interès i la seva reputació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.