Conveni col·lectiu aplicable en cas de dues activitats d’una mateixa empresa

En funció del denominat “principi d’unitat d’empresa”, el conveni col·lectiu aplicable en una empresa ha de ser el que correspongui a la seva activitat principal. Si una empresa desenvolupa una o més activitats el conveni aplicable seria el de la principal (l’activitat que suposi més facturació). Un canvi en aquesta activitat principal implicaria necessàriament un canvi de conveni en cas que n’existís un altre en l’àmbit funcional del qual passi a enquadrar-se de manera més específica.

No és rar que una empresa desenvolupi diverses activitats, sigui per una estratègia de diversificació del negoci o de creixement. És aquests casos, poden sorgir dubtes sobre si s’ha d’aplicar un únic conveni col·lectiu o si s’ha d’aplicar el conveni vigent per a cadascuna d’elles.

Així, hi pot haver dubtes a l’hora de determinar quin conveni col·lectiu ha de ser aplicable en el sí d’una empresa o centre de treball, on coexisteixen activitats diferents, com pot ser per exemple, d’una banda, l’activitat comercial del lloguer dels béns immobles, i per l’altra la seva neteja.

El Tribunal Suprem i el “principi d’unitat d’empresa”

Amb l’objectiu d’aclarir els dubtes, el Tribunal Suprem es va pronunciar el 29 de gener de 2002 determinant que s’ha de considerar com a aplicable el conveni col·lectiu de l’activitat principal, és a dir, l’activitat de més facturació, en aplicació del principi d’unitat de l’empresa. Diferent seria el cas en què no existís una activitat predominant en l’empresa, perquè en aquest cas, d’acord amb la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de juny de 2005 serien d’aplicació diferents tipus de conveni col·lectiu, en funció de l’activitat que es desenvolupés.

Exemple

Una empresa que té dues activitats:

  • Lloguer de béns immobles Cte. Propi: CNAE 6820 (Lloguers residencials, locals) 80%
  • Habitatges de vacacionals: 20%

Actualment, es compta amb dos auxiliars administratius, per a la gestió dels lloguers a qui s’aplica el conveni d’oficines i despatxos.

Es pretén contractar una persona com a netejadora que prestarà serveis en les oficines de l’empresa, així com fer la neteja de les entrades i sortides en els habitatges vacacionals.

Quin conveni col·lectiu cal aplicar?

No s’hauria de plantejar l’aplicació d’un conveni col·lectiu diferent per a la contractació d’una persona perquè prestés serveis de neteja en les oficines i habitatges, sinó el mateix Conveni col·lectiu d’oficines i despatxos que per si mateix preveu la categoria professional del personal de neteja.

Veiem com s’estableix l’àmbit personal d’aplicació en l’article 3, on es determina que el conveni serà aplicable als treballadors que desenvolupin les relacions de treball en les empreses l’activitat principal de les quals sigui la relacionada amb activitats d’oficines, despatxos i en general de prestació de serveis de tipus administratiu.

En aquest cas, d’acord amb el criteri jurisprudencial, encara que en el si d’una empresa coexisteixin diferents activitats, el conveni col·lectiu que s’haurà d’aplicar serà el corresponent a la seva activitat predominant.

En aquest sentit, en aquest cas serà aplicable el mateix conveni d’oficines i despatxos, que per si mateix ja comprèn el grup professional que dugui a terme les labors de neteja.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.