Com recuperar l’IVA en cas de concurs de creditors?

Si el seu client és declarat en concurs de creditors, ha d’efectuar els tràmits de recuperació de l’IVA dins dels tres mesos següents a la publicació en el BOE d’aquesta circumstància.

Com és sabut, els empresaris i professionals han d’ingressar l’impost sobre el valor afegit (“IVA”) reportat derivat de les operacions que realitzen en el moment de presentar l’autoliquidació de l’IVA corresponent al període de liquidació de la meritació, tant si s’ha produït el cobrament de la contraprestació o no.

En cas que el crèdit mereixi la consideració d’incobrable o que el deutor sigui declarat en concurs sense que s’hagi fet efectiva la contraprestació, es permet que el subjecte passiu recuperi aquestes quotes d’IVA reportat que ha ingressat a Hisenda. Tot això s’articula mitjançant la modificació de la base imposable. No obstant això, la Llei de l’IVA exigeix que es compleixin determinats requisits (temporals, materials i formals) i circumstàncies, perquè aquesta modificació es pugui produir.

Concurs de creditors

Després de la moratòria concursal i en l’actual context de crisi, moltes empreses s’estan veient obligades a presentar concurs de creditors, per trobar-se en una situació d’insolvència.

Això es realitza per poder continuar el negoci, però molts dels creditors es troben preocupats per la recuperació de l’IVA.

En vista d’aquesta situació, les empreses i autònoms presenten una inquietud sobre si podran recuperar l’IVA si el seu client es declara en concurs de creditors i quins són els mecanismes per a recuperar el deute.

En aquest cas, podem dir-li que les empreses que posseeixen factures pendents de cobrament d’un client que s’ha declarat en concurs de creditors, poden recuperar l’IVA d’aquestes factures en modificar la base imposable d’aquestes.

Si un client deixa de pagar-li una factura, ha d’esperar sis mesos o un any des que es va produir l’operació per poder iniciar els tràmits de recuperació de l’IVA (si la seva empresa factura més de 6.010.121,04 euros anuals, ha d’esperar necessàriament un any). Aquesta recuperació es realitza emetent una factura rectificativa sense IVA i, paral·lelament, declarant un menor IVA repercutit en la declaració mensual o trimestral corresponent.

No obstant això, si abans que transcorrin aquests terminis el seu client és declarat en concurs de creditors, ha d’anticipar els tràmits de recuperació de l’IVA, posant especial èmfasi perquè no li passi per alt el termini per a fer-los. En aquest cas:

  • Ha d’emetre la factura rectificativa en el termini de tres mesos des de la publicació en el BOE de l’acte de declaració de concurs i enviar-la al client (remetent també una còpia a l’administrador concursal). Remeti la factura rectificativa i la còpia per burofax, de manera que quedi constància de l’enviament.
  • Disposa d’un mes més des de l’emissió de la factura rectificativa per a comunicar a Hisenda, mitjançant el formulari específic que apareix en la seva seu electrònica, que ha efectuat aquesta rectificació.

En tot cas, recordi que no pot rectificar les factures per operacions el pagament de les quals estigui cobert per assegurances de crèdit o avalat per entitats de crèdit ni que gaudeixin de garantia real (en tots els casos, per la part que estigui coberta, avalada o garantida). Així mateix, tampoc pot rectificar l’IVA derivat d’operacions efectuades amb persones o entitats vinculades.

Compte amb els terminis

Com s’ha indicat, el termini de què disposa per a recuperar l’IVA en cas de concurs és relativament curt (només tres mesos). Això és així perquè la mateixa Hisenda també compareix en el concurs com un creditor més i necessita saber com més aviat millor quin és l’import que ha de reclamar a l’empresa concursada. Pensi que, quan la seva empresa recupera l’IVA repercutit, el client concursat passa a ser el deutor d’aquest impost enfront d’Hisenda, ja que ha de computar un menor IVA suportat en les seves declaracions.

El principal problema en aquests casos és, precisament, conèixer a temps que s’ha publicat l’acte de declaració de concurs. L’administrador concursal ha de comunicar aquesta circumstància a tots els creditors, però moltes vegades pot retardar-se. Per tant, si té sospites que algun dels seus clients caurà en concurs, consulti periòdicament el BOE on es publiquen els anuncis de concursos.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.