Com evitar notificacions electròniques d’Hisenda a l’estiu?

Les SA i SL reben les notificacions d’Hisenda per via electrònica, però poden seleccionar fins a trenta dies naturals a l’any, consecutius o no, durant els quals no els en pot enviar (els “dies de cortesia”). Si té pensat anar-se’n de vacances al juliol o a l’agost, i desitja marcar aquesta data com a dies de cortesia, ha d’accedir a la seva bústia electrònica i configurar-la per no rebre notificacions durant els dies que sigui fora.

L’AEAT disposa d’un servei a Internet que li ofereix la possibilitat de rebre les notificacions i comunicacions administratives per mitjans telemàtics en una adreça electrònica habilitada (DEH) per a tota l’Administració General de l’Estat.

Associat a la DEH, disposa d’una bústia electrònica en el qual rebrà les notificacions electròniques corresponents.

Estan obligatòriament subscrits a aquest sistema, entre altres:

 • Les persones jurídiques (societats anònimes, limitades, etc.)
 • Les entitats sense personalitat jurídica (societats civils, comunitats de béns, herències jacents, etc.)
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.
 • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que duguin a terme amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada administració.
 • Contribuents inscrits en el Registre de grans empreses.
 • Contribuents que tributin en el règim de consolidació fiscal de l’impost sobre societats.
 • Contribuents que tributin en el règim especial del grup d’entitats de l’IVA.
 • Contribuents inscrits en el Registre de devolució mensual de l’IVA (REDEME).
 • Contribuents amb autorització per a presentar declaracions duaneres mitjançant el sistema de transmissió electrònica de dades (EDI).

També els autònoms i altres persones físiques que s’acullin voluntàriament a aquest sistema.

“Dies de cortesia” per a les notificacions electròniques

Determinats contribuents poden sol·licitar a l’Agència Tributària un màxim de trenta dies durant l’any natural en què l’Agència no podrà posar notificacions en la teva adreça electrònica habilitada (DEH). Ara que comencen les vacances és un bon moment per a sol·licitar-los.

Atenció. Si no està inclòs en el sistema de notificacions electròniques no podrà sol·licitar els dies de cortesia. Les SA i SL reben les notificacions d’Hisenda per via electrònica, però poden seleccionar fins a trenta dies naturals a l’any, consecutius o no, durant els quals no els en pot enviar.

 Com ho pot demanar?

 • Cal estar donat d’alta en la DEH i estar subscrit als procediments disponibles en l’Agència Tributària per a la recepció de notificacions.
 • S’ha de comunicar amb set dies d’antelació.
 • La sol·licitud cal fer-la a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, en l’apartat de «Les meves notificacions» on ja hi ha un enllaç per a sol·licitar aquests dies de cortesia.

Atenció. Són dies naturals i, per tant, s’han de marcar també dissabte i diumenge.

Què succeeix durant aquests dies de cortesia?

Durant els dies assenyalats, l’Administració no podrà posar notificacions a la seva disposició en l’adreça electrònica habilitada. No obstant això, NO són dies inhàbils a efectes administratius, de manera que, si fins al dia anterior al període marcat rep una notificació telemàtica, s’entendrà notificada una vegada hagin transcorregut deu dies des de la seva recepció, podent coincidir amb un dia de cortesia.

Tingui present que si la seva empresa tanca tot el mes d’agost, iniciï el termini de cortesia el dia 1 d’agost i finalitzi’l el 23 d’aquest mes. En disposar dels deu dies de marge indicats, encara que rebi una notificació el dia 24 d’agost encara serà a temps d’accedir-hi quan torni a l’activitat a principis de setembre, sense perdre cap dia per respondre-la. D’aquesta manera encara li quedaran alguns dies que podrà repartir durant la resta de l’any.

Recomanacions

 • Marqui els trenta dies com més aviat millor. Cal triar, almenys, amb una setmana de termini perquè no es pot fer d’un dia per altre.
 • Comenci a assenyalar uns dies abans d’anar-se’n de vacances, per no rebre una notificació just el dia abans d’anar-se’n.
 • Acabi uns dies abans de tornar, ja que si rep una notificació en aquests dies romandrà en la seva bústia per a ser descarregada durant deu dies, per la qual cosa podrà fer-ho quan torni sense problemes.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.