Beneficis fiscal ad hoc per a l’industria de l’automoció

S’han introduït mesures tributàries especials en l’Impost sobre Societats per a la reactivació econòmica en el sector de l’automoció i mobilitat recollides en el Reial decret llei 23/2020 de 23 de juny, les quals són les següents:

  1. Deducció en l’Impost sobre Societats per activitats d’innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021 i amb l’objecte de fomentar inversions en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l’automoció a Espanya, s’incrementa el percentatge de deducció per innovació tecnològica , del 12 al 25%, sobre les despeses efectuades en la realització d’aquestes activitats quan el seu resultat sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o millores substancials de les ja existents.

S’estableix com a requisit necessari per a l’aplicació d’aquesta deducció que l’entitat hagi obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l’activitat com a innovació tecnològica el resultat sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o millores substancials dels ja existents.

2. Llibertat d’amortització en inversions realitzades a la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada

Per a inversions realitzades en 2020, s’estableix la possibilitat d’amortitzar lliurement les inversions en elements nous de l’immobilitzat material que impliquin la sensorització i monitorització de la cadena productiva, així com la implantació de sistemes de fabricació basats en plataformes modulars o que redueixin l’impacte ambiental , afectes a el sector industrial d’automoció.

Aquelles empreses de reduïda dimensió poden optar entre aquest incentiu i la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació, amb els requisits següents:

  • Posats a disposició de contribuent en 2020.
  • En els 24 mesos següents a l’inici del període impositiu en què entrin en funcionament es mantingui la plantilla mitjana respecte a la de l’any 2019.
  • No s’aplica als immobles.
  • La quantia màxima de la inversió a la qual s’aplica l’incentiu és de 500.000 euros.
  • Es pot aplicar la llibertat d’amortització de l’entrada en funcionament dels elements, que ha de produir-se, com tard, abans que finalitzi 2021.
  • S’exigeix ​​la presentació d’informe motivat emès pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que es deu sol·licitar dins el mes següent a la posada a disposició de l’element, i que deu ser emès en els 2 mesos següents a la sol·licitud. En cas d’haver-ho sol·licitat en termini, però no disposar encara d’ell quan es presenti l’autoliquidació de l’impost, es podrà aplicar l’incentiu i, si finalment es denega, en l’exercici en què es notifiqui l’informe s’ha de d’ingressar la quota corresponent més els interessos de demora.
  • Si s’incompleix el requisit de manteniment de plantilla, es regularitzarà en l’exercici de l’incompliment, havent d’afegir, a la quota d’ell mateix, la quota corresponent a la quantitat amortitzada en excés més interessos de demora.

En JDA comptem amb experts consultors en deduccions fiscals i ajudes econòmiques per a projectes en R + D + I, que podran assessorar i realitzar tots els tràmits necessaris, així com l’elaboració de l’Informe Motivat.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.