Avís de presentació de models i terminis de declaració. IRPF, IVA, societats i altres obligacions informatives. Gener 2022

El pròxim dia 20 de gener és la data límit per presentar i si escau procedir a l’ingrés del 4 TRIMESTRE del 2021 corresponent a les retencions i ingressos a compte de renda i societats, i el dia 31 de gener la data límit per presentar els resums anuals de l’IVA i retencions de l’any 2021, a més d’altres declaracions informatives.

Li recordem que el pròxim dia 20 de gener és la data límit per presentar i si escau procedir a l’ingrés del 4 TRIMESTRE del 2021 corresponent a les retencions i ingressos a compte de renda i societats corresponents a rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes (models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216).

Atenció: també s’han de presentar fins a aquesta data els següents models:

 • Model 136. IRPF. IRNR. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació.
 • Model 210. Impost sobre la renda de no residents. No residents sense establiment permanent. Declaració ordinària.
 • Model 216. Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent. Retencions i ingressos a compte.

També fins al dia 20 de GENER té de termini per presentar el model 039 sobre Comunicació de dades (comunicació d’incorporacions el mes de desembre), relativa al règim especial del grup d’entitats en l’IVA.

Així mateix, li recordem que el dia 31 GENER és la data límit per presentar i si escau procedir a l’ingrés del 4t TRIMESTRE 2021 corresponent a l’IVA (entre altres, el model 303 d’autoliquidació de l’IVA i el model 349 Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries) i el pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals (models 130 i 131). També s’ha de presentar el RESUM ANUAL de l’IVA 2021 (model 390).

Fins a aquesta data també es podrà presentar el RESUM ANUAL 2021 de retencions i ingressos a compte de renda i societats: rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes (models 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196 i 270).

Terminis de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària

El termini de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària dependrà de la fi del termini de presentació de cada model. Així, si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració.

A continuació, s’indiquen els terminis generals i de domiciliació bancària per a cada model, corresponents a l’any 2022:

MODEL TERMINI DOMICILIACIÓ BANCÀRIA ANY 2022 VENCIMENT TERMINI DE PRESENTACIÓ ANY 2022
Models 100, 151 i 714 fins a 27 de juny fins a 30 de juny
Model 102 fins a 22 de setembre (per a contribuents que hagin domiciliat el primer termini)
Models 111, 115117123124126128 i 216 (obligació trimestral) 1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre 1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre
Models 111115117123124126128216, 230 i 430 (obligació mensual) 1 al 15 de cada mes per a tots els mesos excepte:

 • Gener 1 al 16 de febrer
 • Febrer 1 al 16 març
 • Juliol 1 al 17 d’agost
 • Octubre 1 al 16 de novembre

El mes de juliol del model 430, fins al 15 de setembre

1 al 20 de cada mes per a tots els mesos excepte:

 • Gener 1 al 21 de febrer
 • Febrer 1 al 21 març
 • Juliol 1 al 22 d’agost
 • Octubre 1 al 21 de novembre

El mes de juliol del model 430, fins al 20 de setembre

Models 130 i 131 (obligació trimestral) 1 al 26 de gener i de l’1 al 15 d’abril, juliol i octubre 1 al 31 de gener i de l’1 al 20 d’abril, juliol i octubre
Model 136 (obligació trimestral): 1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre 1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre
Models 200, 206, 220 i 221 1 al 20 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l’any natural) 1 al 25 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l’any natural)
Models 202-0A i 222-0A (País Basc)

Models 202-2P i 222-2P (Navarra)

1 al 20 d’octubre

1 al 17 d’octubre

1 al 25 d’octubre

1 al 20 d’octubre

Models 202 i 222 1 al 15 d’abril, octubre i desembre 1 al 20 d’abril, octubre i desembre
Model 210 (excepte guanys derivats de transmissions d’immobles) 1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

Rendes imputades d’immobles urbans: 1 de gener al 25 de desembre

1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

Rendes imputades d’immobles urbans: any natural següent a la meritació. En 2022 fins al 2 de gener de 2023

Model 213 1 al 25 de gener 1 al 31 de gener
Models 303 i 353 (obligació mensual): 1 al 25 de cada mes, per a tots els mesos excepte:

 • Gener 1 al 23 de febrer
 • Març 1 al 27 abril
 • Juny 1 al 27 juliol
 • Setembre 1 al 26 octubre
1 al 30 de cada mes, per a tots els mesos excepte:

 • Gener 1 al 28 de febrer
 • Març 1 d’abril al 2 de maig
 • Juny 1 de juliol a l’1 d’agost
 • Setembre 1 al 31 d’octubre
Model 303 (obligació trimestral): 1 al 26 de gener i de l’1 al 15 d’abril, juliol i octubre 1 al 31 de gener i de l’1 al 20 d’abril, juliol i octubre
Models 410 i 411 1 al 27 de juliol 1 de juliol a l’1 d’agost
Model 490 (obligació trimestral):
 • 4T 21: 1 al 26 de gener
 • 1T 22: 1 al 27 d’abril
 • 2T 22: 1 al 27 juliol
 • 3T 22: 1 al 26 d’octubre
 • 4T 21: 1 al 31 de gener
 • 1T 22: 1 d’abril al 2 de maig
 • 2T 22: 1 de juliol a l’1 d’agost
 • 3T 22: 1 al 31 d’octubre
Model 560 Obligació mensual: 1 al 15 de cada mes per a tots els mesos excepte:

 • Gener 1 al 16 de febrer
 • Febrer 1 al 16 de març
 • Juliol 1 al 17 d’agost
 • Octubre 1 al 16 de novembre

Obligació trimestral: 1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre

Obligació anual: 1 al 15 d’abril

Obligació mensual: 1 al 20 de cada mes per a tots els mesos excepte:

 • Gener 1 al 21 de febrer
 • Febrer 1 al 21 de març
 • Juliol 1 al 22 d’agost
 • Octubre 1 al 21 de novembre

Obligació trimestral: 1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

Obligació anual: 1 al 20 d’abril

Models 561, 562 i 563 Obligació mensual: 1 al 15 del tercer mes següent en què finalitza el mes, excepte:

 • Novembre 21; fins al 16 de febrer
 • Desembre 21; fins al 16 de març
 • Maig 22; fins al 17 d’agost
 • Agost 22; fins al 16 de novembre

Obligació trimestral: 1 al 15 del segon mes següent en què finalitza el trimestre, excepte:

 • 4T 21; fins a 16 de febrer
 • 2T 22; fins a 17 d’agost
 • 3T 22; fins a 16 de novembre
Obligació mensual: 1 al 20 del tercer mes següent en què finalitza el mes, excepte:

 • Novembre 21; fins al 21 de febrer
 • Desembre 21; fins al 21 de març
 • Maig 22; fins al 22 d’agost
 • Agost 22; fins al 21 de novembre

Obligació trimestral: 1 al 20 del segon mes següent en què finalitza el trimestre, excepte:

 • 4T 21; fins a 21 de febrer
 • 2T 22; fins a 22 d’agost
 • 3T 22; fins a 21 de novembre
Models 566 i 581 (obligació mensual): 1 al 15 de cada mes per a tots els mesos, excepte:

 • Gener 1 al 16 de febrer
 • Febrer 1 al 16 de març
 • Juliol 1 al 17 d’agost

Octubre 1 al 16 de novembre

1 al 20 de cada mes per a tots els mesos, excepte:

 • Gener 1 al 21 de febrer
 • Febrer 1 al 21 de març
 • Juliol 1 al 22 d’agost

Octubre 1 al 21 de novembre

Model 583 Obligació trimestral:

 • 1 al 16 de febrer
 • 1 al 15 de maig i setembre
 • 1 al 16 de novembre

Obligació anual: 1 al 25 de novembre

Obligació trimestral:

 • 1 al 21 de febrer
 • 1 al 20 de maig i setembre
 • 1 al 21 de novembre

Obligació anual: 1 al 30 de novembre

Model 587 1 al 15 de gener, maig i setembre 1 al 20 de gener, maig i setembre
Model 588 1 al 25 de novembre 1 al 30 de novembre
Model 589 Pagament fraccionat: 1 al 15 d’octubre

Autoliquidació anual: 1 al 15 d’abril

Pagament fraccionat: 1 al 20 d’octubre

Autoliquidació anual: 1 al 20 d’abril

Modelo 595 (obligació trimestral): 1 al 15 de gener, abril, juliol i octubre 1 al 20 de gener, abril, juliol i octubre

Aprofitem l’avinentesa per recordar-los altres obligacions (declaracions informatives) fins al 31 de gener:

 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Quart trimestre 2021: (model 179)
 • Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables. Quart trimestre 2021: (model 235)
 • Impost sobre determinats serveis digitals. Quart trimestre 2021: (model 490)
 • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació. Resum anual 2021 (model 165)
 • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.). Any 2021 (model 184)
 • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. Declaració anual 2021 (model 233)

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció i presentació d’aquestes declaracions.

 

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.