Aspectes a tenir en compte davant un augment de capital per aportacions no dineràries

L’aspecte més important quan es tracta d’aportacions no dineràries és, com s’ha d’efectuar la seva valoració i comptabilització, ja que estarem parlant de béns o drets. En aquest sentit, caldrà que aquestes aportacions se sotmetin a una valoració econòmica, amb la condició de poder així ser posteriorment comptabilitzades i introduïdes en el capital social de l’empresa.

Abans d’entrar a valorar els aspectes que són més rellevants en els augments de capital mitjançant aportacions no dineràries, és necessari fer una breu anàlisi del seu concepte. Quan parlem d’aquesta mena d’aportacions, ens referim a totes aquelles que, si bé no corresponen a valors dineraris, són susceptibles de ser valorades econòmicament.

Podrà tractar-se de béns (mobles o immobles) o fins i tot drets, sent els més comuns els drets reals, els contractes o drets de crèdit. En aquest sentit, s’introduiran en el capital social de l’empresa com una fórmula per a obtenir una injecció de fons, a través dels quals la societat podrà afront les seves necessitats.

Hem de tenir clar que, davant qualsevol plantejament d’augment de capital, haurà d’existir acord de la junta general de socis o accionistes, a través del qual es podrà procedir a la seva execució, a través d’una aportació de capital dinerària o no dinerària.

L’aspecte més important quan es tracta d’aportacions no dineràries és com s’ha d’efectuar la seva valoració i comptabilització, ja que com hem esmentat anteriorment, estarem parlant de béns o drets. En aquest sentit, caldrà que aquestes aportacions se sotmetin a una valoració econòmica, amb la condició de poder així ser posteriorment comptabilitzades i introduïdes en el capital social de l’empresa.

Arribats a aquest punt, és necessari revisar les diferències que existirà en aquestes valoracions en cas d’estar davant una societat anònima o una societat limitada. En cas que sigui una societat anònima, la llei imposa l’obligació que sigui un expert independent qui dugui a terme la valoració econòmica de l’aportació que s’hagi realitzat, i que emeti el respectiu informe. En aquest informe haurà de constar la descripció del bé o dret a través del qual es pretengui l’aportació, així com el valor econòmic que l’expert li assigna, fent referència expressa als criteris utilitzats i indicant si correspon al valor nominal i a la prima, si fos el cas, de les accions emeses en contrapartida.

Cal esmentar que l’expert independent serà el designat pel Registre Mercantil del domicili social de la companyia.

Si, d’altra banda, ens trobem davant una societat limitada, no serà preceptiu l’informe esmentat. En aquest cas, aquest informe serà substituït per un del mateix òrgan d’administració de la societat, el contingut i la finalitat del qual serà el mateix que l’elaborat per l’expert independent.

Qualsevol dels dos informes s’haurà de formalitzar en escriptura i haurà de ser publicat en el Registre Mercantil que correspongui, amb el termini d’un mes des de la data que l’aportació no dinerària hagués estat efectiva, com a consolidació davant qualsevol possible acció de responsabilitat que pugui sorgir.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.