Aprofiti el crèdit disponible per a la formació anual dels seus treballadors

Totes les empreses disposen d’un crèdit de formació anual que es reflecteix en una sèrie de bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social. Recordi que té fins a finals d’any per a poder gaudir-ne.

Volem recordar-los que la seva empresa disposa d’un crèdit anual per a finançar la formació dels seus treballadors sense cap cost per a l’empresa. Abans que finalitzi l’any, consulti si li queda crèdit disponible per a la formació anual dels seus treballadors. En cas afirmatiu, utilitzi’l, ja que no és acumulable per a l’any que ve.

La quantitat anual disponible en l’àmbit estatal per a la formació bonificada prové de la quantitat que mensualment tant empreses com treballadors aporten a la Seguretat Social en concepte de «formació professional».

En concret, el 0,7% de la base de cotització s’empra per a aquest fi. L’empresa paga un 0,6% i el treballador un 0,1%.

Per a assegurar-se que mai falta diners per a la formació dels treballadors, cada any, el govern, en els pressupostos generals de l’Estat, estableix una quantitat mínima per a aquesta comesa, que pot superar a la quantitat recollida per la Seguretat Social per a aquest concepte.

Actualment, la quantitat que destina l’Estat per a la formació contínua dels treballadors és de 65 € anuals per cada treballador, amb un mínim de 420 € anuals per cada empresa.

Desgraciadament, són moltes les empreses que no estan aprofitant aquestes bonificacions en les seves cotitzacions, ja sigui per no haver iniciat els tràmits corresponents previs a la realització de la formació, per no realitzar accions formatives o per falta d’informació sobre aquest tema.

En què consisteix aquest crèdit de formació?

La seva empresa disposa d’un crèdit anual per a gastar en formació, que es calcula aplicant un percentatge a la quantia ingressada per formació professional l’any anterior.

L’import total s’estableix anualment i depèn de dos factors: de la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior en concepte de quota de formació professional i de la mitjana de treballadors de plantilla de l’empresa. Tota l’empresa, encara que l’import resultant sigui menor, sempre té assignat un mínim de 420 €, que també és el crèdit que tenen les empreses de nova creació. A més, les empreses que concedeixin permisos individuals de formació disposaran d’un crèdit addicional.

Percentatge establert en funció de la mida de l’empresa:

  • Empreses de 6 a 9 treballadors: 100%
  • Empreses de 10 a 49 treballadors: 75%
  • Empreses de 50 a 249 treballadores: 60%
  • Empreses a partir de 250 treballadors: 50%
  • Les empreses d’1 a 5 treballadors, en lloc d’un percentatge sobre la quantitat ingressada en concepte de quota de formació professional, disposaran d’un crèdit fix de 420 € a l’any.

Exemple

Per exemple, si té de 10 a 49 treballadors i ha cotitzat 4.000 euros en concepte de formació professional, pot gastar en formació dels seus empleats fins a 3.000 euros (el 75%) sense gairebé cap cost (ja que podrà recuperar-ho en els seus butlletins de cotització).

Gestions administratives

Per a aplicar els incentius (el cost dels cursos es recupera a futur mitjançant els butlletins de cotització), la seva empresa ha de realitzar algunes gestions administratives:

  • Ha d’haver comunicat l’inici de cada curs a l’administració amb dos dies d’antelació (web de FUNDAE: https://www.fundae.es).
  • La cancel·lació o la modificació de les dades d’un curs (un canvi d’horari, de data d’execució o de localitat) es pot comunicar amb un dia d’antelació a la data prevista per al seu començament.

Límits en la bonificació. A l’hora d’aplicar les bonificacions, el cost per cada hora de curs bonificable no pot superar les següents quanties, en funció de la modalitat del curs:

  • Presencial. En cas que el curs sigui presencial, el cost màxim bonificable per cada hora és de 13 euros.
  • Teleformació. Si el curs s’imparteix en la modalitat de teleformació (quan la part presencial necessària de l’acció formativa és igual o inferior al 20% de la seva durada), el cost màxim bonificable per hora és de 7,50 euros.
  • Mixt. Si el curs és mixt (presencial i telemàtic), s’apliquen els límits anteriors en funció de les hores presencials o de teleformació que tingui.

Exemple. La seva empresa té un crèdit de 4.500 euros i vol pagar a un dels seus empleats un curs presencial el cost del qual és de 3.000 euros i que té una durada de 150 hores. Doncs bé, en aquest cas no podrà aprofitar tot el seu crèdit i només podrà bonificar 1.950 euros (13 euros x 150 hores), assumint els 1.050 euros restants com a cost. Si el curs fos de 240 hores sí que el podria bonificar, ja que el seu cost seria inferior a 13 euros per hora.

Crèdit anual

Cada any disposa d’una quantia assignada, obtinguda mitjançant uns càlculs extrets dels rebuts de liquidació de cotitzacions de l’any anterior. Aquest import pot ser utilitzat durant els mesos de gener a desembre de l’any vigent, i no són acumulables en exercicis futurs, per la qual cosa té fins a finals d’any per gaudir-ne.

Per a saber el crèdit de què disposa, ha d’entrar al web de Fundae amb la seva acreditació i, en l’apartat “Tràmits electrònics”, seleccionar “Presentació de documents” > “Realitzar un altre tipus de tràmits” > “Formació programada per les empreses: Presentació de documents” > “Gestió d’expedients” > “Consulti les seves dades”.

A continuació, podrà seleccionar l’any que vol consultar per a identificar l’import del crèdit de formació que té per a l’exercici en curs. Pot consultar la seva quota de formació professional (l’import assolit amb la cotització per formació professional segons la plantilla mitjana i les dades de liquidació de cotitzacions de l’any anterior), el crèdit de formació assignat per a l’exercici indicat, i el crèdit disponible pendent d’aplicació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.