Tributació en IRPF dels endarreriments del complement de maternitat reconegut judicialment a l’home

Els endarreriments del complement de maternitat s’hauran d’imputar al període impositiu en el qual adquireixi fermesa la resolució judicial que els reconegui. En existir un espai temporal de més de dos anys des de la data a la qual es retrotreu el reconeixement i la de fermesa de la sentència, la reducció del 30% serà operativa respecte als endarreriments (del complement per maternitat) sempre que es compleixin a més els restants requisits que per a la seva aplicació estableix la normativa de l’IRPF.

Ens complau informar-los sobre la recent consulta vinculant (V1868-23) de la DGT emesa el 28 de juny de 2023, que aborda qüestions relacionades amb la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) dels endarreriments del complement de maternitat per aportació demogràfica atorgats judicialment a un jubilat, després d’una prèvia denegació per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)

En el context d’aquesta consulta, és important destacar que s’emmarca en un escenari legal complex, influenciat per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de data 12 de desembre de 2019, assumpte núm. C-450/18.

Aquesta sentència va comportar la modificació de l’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) a través del Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer. Aquesta modificació va implicar un canvi significatiu en reemplaçar el complement de maternitat per aportació demogràfica per un complement destinat a reduir la bretxa de gènere, considerant el nombre de fills com a criteri objectiu.

Posteriorment, el Tribunal Suprem va emetre una sentència (núm. 487/2022, de 30 de maig) que va establir els efectes retroactius del reconeixement del complement de maternitat per aportació demogràfica als homes jubilats, establint que aquests efectes es produirien des de la data del fet causant de la pensió de jubilació, sempre que es complissin els requisits originals de l’article 60 de la LGSS.

La consulta aborda la qüestió de com han de tributar els endarreriments del complement de maternitat atorgats per l’INSS en l’IRPF dels beneficiaris.

Imputació temporal dels endarreriments en l’IRPF

S’analitza la imputació temporal dels endarreriments del complement de maternitat en l’IRPF, destacant que s’han d’imputar en el període impositiu en el qual la resolució judicial que els reconeix adquireixi fermesa.

Reducció per existència d’un període de generació superior a dos anys

La consulta explora la possibilitat d’aplicar la reducció del 30% establerta en l’article 18 de la Llei de l’IRPF, en particular, per als endarreriments del complement de maternitat que comprenen un període superior a dos anys des del seu reconeixement fins a la fermesa de la sentència.

Canvi de criteri en la Direcció General de Tributs (DGT)

Es destaca el canvi de criteri en la DGT respecte a l’aplicabilitat de la reducció del 30% en casos d’endarreriments en pensions públiques reconegudes judicialment que comprenen un període superior a dos anys.

En resum, aquesta circular proporciona informació clau sobre la consulta vinculant (V1868-23) que aborda la tributació dels endarreriments del complement de maternitat per aportació demogràfica en l’IRPF, considerant el context legal i les implicacions de les recents sentències.

Se suggereix que els empleats afectats consultin amb un assessor fiscal o legal per a comprendre completament les implicacions individuals d’aquesta consulta en les seves circumstàncies particulars.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.